Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [36/65]
7170
11 Záruka
Spoločnosť Thetford BV poskytuje koncovým
používateľom svojich prenosných toaliet
trojročnú záruku. V prípade poruchy v záručnej
dobe spoločnosť Thetford ponúka výmenu
alebo opravu produktu na vlastné náklady.
1. Ak chcete podať návrh na záručné plnenie,
musíte zobrať produkt na predajné miesto
alebo do autorizovaného servisného centra
spoločnosti Thetford (www.thetford.eu). Tu sa
tento návrh na záručné plnenie spracuje.
2. Komponenty vymenené počas záručnej
opravy budú majetkom spoločnosti Thetford.
3. Táto záruka nie je v rozpore s aktuálnymi
zákonmi na ochranu spotrebiteľov.
4. Návrhy na záručné plnenie, ktoré spadajú do
nasledujúcich kategórií, sa neprijmú: • produkt
bol nevhodne používaný alebo neboli dodržané
pokyny v návode (napríklad nesprávne použitie
aditív); • produkt bol zmenený; • bol zmenený
kód produktu alebo sériové číslo ID; • keď bol
produkt poškodený v dôsledku okolností mimo
svojho bežného rozsahu použitia produktu.
5. Ak nepoužijete produkty spoločnosti
Thetford určené na starostlivosť o vašu toaletu
Thetford, mohlo by to spôsobiť poškodenie,
ktoré nebude spadať do tejto záruky.
Spoločnosť Thetford nezodpovedá za žiadne
straty a/alebo škody spôsobené priamo alebo
nepriamo používaním toalety.
Spoločnosť Thetford nie je zodpovedná za tlačové chyby a
vyhradzuje si právo vykonávať zmeny špecifikácií produktu
bez oznámenia.
BG
SK
BG • РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Промивен резервоар
1 Капак
2 Седалка
3 Тоалетна чиния
4a Бутална помпа
4b Електрическа помпа
5 Промивен резервоар с
индикатор на нивото
6 Капачка на отвора за
пълнене
7 Затваряща клапа
8 Блокираща ръчка
9 Преходник към отвора
за пълнене на вода
Отходен резервоар
10 Въртяща се изливна
тръба
11 Капачка+мерителна
чашка
12 Ръчка на клапата
13 Вентилационен бутон
14 Oтходен резервоар с
индикатор на нивото
15 Държач за тоалетна
хартия
16 Маншетно уплътнение
17 Вентилационно
уплътнение
Закрепваща плоча
Тя ви дава възможност да
закрепите тоалетната към
пода, където пожелаете.
Само с едно движение
освобождавате
тоалетната.
Опция за вашата тоалетна
Основни части