Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [56/65]
111110
11 Garantija
Thetford BV portatīvo tualešu lietotājiem
piedāvā trīs gadu garantiju. Ja garantijas
perioda laikā vērojama nepareiza darbība,
Thetford piedāvā izstrādājuma aizstāšanu vai
remontu pēc saviem ieskatiem.
1. Lai iesniegtu prasību šīs garantijas ietvaros,
lietotājam izstrādājums jānogādā tirdzniecības
vietā vai apstiprinātā Thetford apkopes centrā
(www.thetford.eu), kur šī prasība tiks
novērtēta.
2. Garantijas remonta laikā nomainītās
sastāvdaļas pāriet Thetford īpašumā.
3. Šī garantija nemazina pašreizējo patērētāju
aizsardzības likumu prasības.
4. Netiks pieņemtas garantijas prasības,
kas attiecas uz kādu no šīm kategorijām:
• ja izstrādājums ir nepareizi lietots vai
nav ievēroti rokasgrāmatas norādījumi
(piemēram, nepareiza piedevu lietošana);
• ja izstrādājumam veiktas izmaiņas;
• ja mainīts izstrādājuma kods vai sērijas ID;
• ja izstrādājums ir bojāts tādu apstākļu
ietekmē, kas atrodas ārpus parastajiem
lietošanas ietvariem.
5. Ja Thetford tualetes apkopei netiek
izmantoti Thetford produkti, tas var izraisīt
bojājumus, uz kuriem neattiecas šī garantija.
Thetford neuzņemas atbildību par zudumiem
un/vai bojājumiem, kurus tieši vai netieši
izraisījusi tualetes lietošana.
Thetford neuzņemas atbildību par drukas kļūdām un patur
tiesības mainīt izstrādājuma tehniskos datus bez iepriekšēja
paziņojuma.
LT
LV
LT • NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Nuplovimui skirto
vandens rezervuaras
1 Dangtis
2 Sėdynė
3 Tualeto unitazas
4a Stūmoklinė pompa
4b Elektrinė pompa
5 Nuplovimui skirto
vandens rezervuaro
lygio indikatorius
6 Vandens pripildymo
angos dangtelis
7 Sklendės rankena
8 Suspaudiklis
9 Vandens pripildymo
angos adapteris
Nuotekų laikymo
rezervuaras
10 Išleidžiamoji anga
11 Dangtelis + matavimo
puodelis
12 Sklendės atidariklis
13 Išleidimo mygtukas
14 Nuotekų laikymo
rezervuaro lygio
indikatorius
15 Tualetinio popieriaus
ritinėlio laikiklis
16 Krašto tarpiklis
17 Išleidimo angos tarpiklis
Grindų plokštė
Šis priedas leidžia
pritvirtinti tualetą prie
grindų bet kurioje norimoje
vietoje. Tualetą galima
atjungti vienu paprastu
veiksmu.
Pasirenkami tualeto priedai
Pagrindinės dalys