Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [39/65]
7776
1 Úvod
Blahopřejeme vám, že jste si zvolili tento
přenosný záchod Thetford! Vaše volba je
vynikající. Tento přenosný záchod je komfortní,
splňuje normy vysoké kvality a poskytuje vám
domácí pohodlí.
Před obsluhou a použitím záchodu
doporučujeme, abyste si zcela přečetli
návod. Ponechejte ho na bezpečném místě k
pozdějšímu odkazu.
Nejnovější verzi návodu najdete na stránch
www.thetford.eu
Použité symboly
OK
Tip
Vyžaduje se zvláštní pozornost
Upozornění (možné riziko poškození
výrobku nebo úrazu)
2 Příprava k použití
Přenosný záchod se skládá ze dvou
oddělitelných částí: 21l odpadové nadrže a
15l splachovací nádržky. Je důležité, abyste
před poitím záchodu přidali přísady do
obou nádrží. Správnou dávku ověřte na bale
ísady, poté přidejte 3 l vody do odpadové
nádržky a splachovací nádržku naplňte po
vrchol.
Máte-li záchod s elektrickým čerpadlem,
před poitím vložte šest baterií.
Nikdy nevkládejte přísady přímo přes
čko, jelikož by mohlo dojít k
poškození těsnění okraje odpadové nádrže.
Odpadovou nádrž naplňte pouze k vypo
hubici.
Obrazový návod najdete na obrázcích 1-12
‘Quick Guide’.
Firma Thetford nabízí příjemně vonící
tekutinu do splachovací nádržky (Aqua
Rinse) a různé výrobky pro odpadovou
nádrž (Aqua Kem Blue, Aqua Kem Green).
Aqua Rinse udržuje vodu na splachování
čerstvou, zajišťuje hladké splachování a
zanechává ochrannou vrstvu. Všechny výrobky
pro odpadovou nádrž potlačují nepříjemné
zápachy, podporují rozklad odpadu, snižují
tvorbu plynů, chrání pohyblivé díly a pomáhají
udržovat odpadovou nádrž sží a čistou.
Informace o rozlných vlastnostech každého
výrobku pro odpadovou nádrž najdete na
stránce www.thetford.eu.
Sortiment dostupných výrobků k péči o
chody se může podle zemí lišit.
CZCZ
CZ VOD K POUŽITÍ
Splachovací nádržka
1 Kryt
2 Sedátko
3 Toaletní mísa
4a Pístové čerpadlo
4b Elektrické čerpadlo
5 Ukazatel hladiny vody
ve splachovací nádržce
6 Plnicí hrdlo vody
7 Páka víčka
8 Spona
9 Adaptér plnicího hrdla
vody
Odpadová nádrž
10 Vypouštěcí hubice
11 Uzávěr + měřicí víčko
12 Otvírač víčka
13 Zavzdušňovací tlačítko
14 Ukazatel hladiny v
nádržce na odpad
15 Držák na toaletní papír
16 Těsnění okraje
17 Těsnění odvzdušnění
Podlahová deska
Umožňuje upevnit toaletu k
podlaze, kdekoli chcete.
Jedním jednoduchým
krokem se toaleta uvolní.
Doplněk pro toaletu
Hlavní díly