Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [20/65]
3938
3 Gebruik van uw toilet
Afsluitschuif openen
U kunt het toilet zowel met een open als
een gesloten afsluitschuif gebruiken.
Open de afsluitschuif met de hendel
zoals hieronder beschreven.
Let er op dat u na gebruik van het toilet
de afsluitschuif altijd volledig sluit.
Het toilet doorspoelen
De meest effectieve manier om uw
toilet door te spoelen, bereikt u door
de zuigerpomp drie of vier keer kort te
bedienen. Een toilet met een elektrische
pomp spoelt automatisch met korte
onderbrekingen.
Normaal toiletpapier kan
verstoppingen veroorzaken,
gebruik daarom superzacht
Aqua Soft toilet-papier. Dit lost
snel op, voorkomt verstop-pingen en
vereenvoudigt het
legen van de afvaltank.
Uw toilet biedt plaats
voor één wc-rol, zodat
u altijd toiletpapier bij
de hand heeft.
4 Tank legen
Afvaltank
U dient de afvaltank te legen als de
niveau-indicator rood kleurt. Ontgrendel
daarvoor de afvaltank van de watertank.
Neem vervolgens de afvaltank naar een
daarvoor aangewezen stortplaats en
leeg de tank door de schenktuit.
Om de afvaltank zonder spatten te
legen, drukt u de beluchtingsknop
met uw duim in als de schenktuit naar
beneden is gericht.
Zie de ‘Quick Guide’ plaatjes 13-16 voor
de geïllustreerde instructie.
Wilt u het toilet na het legen opnieuw
gebruiken, dan moet u de afvaltank
opnieuw voorbereiden voor gebruik.
De groene producten van Thetford,
Aqua Kem Green, Aqua Kem Natural
en Aqua Rinse (test ISO 11734),
zijn volledig veilig om in sceptictanks of
kleine biologische systemen op
kampeerterreinen te legen.
Spoelwatertank
De spoelwatertank leegt u alleen
als u verwacht het toilet gedurende
een langere tijd (in de winter) niet te
gebruiken. Leeg de tank eerst zo volledig
mogelijk door de watervulopening en
pomp daarna het laatste beetje water uit
de pomp, zodat de gehele tank leeg is.
Legen mag uitsluitend op een daarvoor
aangewezen stortplaats.
Zie de ‘Quick Guide’ plaatjes 17-18 voor
de geïllustreerde instructie.
5 Reinigen
Net zoals uw toilet thuis is het ook
belangrijk uw draagbare toilet regelmatig
te reinigen. Hierdoor voorkomt u
kalkafzetting en zorgt u voor optimale
hygiëne. Reinig de binnenzijde van de
toiletpot met Toilet Bowl
Cleaner en een zachte
borstel en maak de
buitenzijde van het toilet
schoon met Badkamer-
reiniger.
Reinig uw toilet nooit met huis-
houdelijke schoonmaakmiddelen.
Dit kan blijvende schade aan
afdichtingen en andere onderdelen van
het toilet veroorzaken.
6 Gebruik in de winter
U kunt uw toilet in de winter gewoon
blijven gebruiken, zolang het toilet zelf in
een verwarmde ruimte staat. Is dit niet
het geval èn is er kans op vorst, leeg dan
het gehele toilet.
Aqua Kem Sachets zijn bij uitstek
geschikt voor het
kamperen in de winter,
omdat ze met poeder gevuld
zijn. Ze lossen volledig op in
water, zijn zuinig in gebruik
en eenvoudig te doseren.
7 Onderhoud
Om de levensduur van uw draagbare
toilet te verlengen, adviseren wij u
regelmatig onderhoud te plegen. Gebruik
voor de afvaltank 2 à 3 keer per jaar
Cassette Tank Cleaner en behandel de
rubbers, zodra ze stroef lopen, met
Siliconenspray. Cassette Tank Cleaner
verwijdert op een veilige manier
hardnekkige kalkaanslag
aan de binnenzijde van
de afvaltank en
Siliconenspray houdt
de afdichtrubbers soepel
en buigzaam.
Behandel de afdichtrubbers nooit
met Vaseline of plantaardige oliën,
omdat daardoor de afvaltank kan gaan
lekken.
8 Opslag
Als u van plan bent uw toilet gedurende
langere tijd niet te gebruiken, dient u het
gehele toilet goed leeg, schoon en droog
te maken. Dit is ook een ideaal moment
om onderhoud te plegen aan uw toilet.
Tijdens opslag van het toilet
adviseren wij de afsluitschuif open
te laten om schade te voorkomen
aan de afsluitschuif en de dop van de
watervulopening los te draaien om de
spoelwatertank te ventileren. Als u een
elektrische pomp heeft, dient u ook de
batterijen uit de pomp te halen.
9 Verwijdering
Uw product is vervaardigd uit
hoogwaardige materialen en onderdelen
die kunnen worden gerecycled en
hergebruikt. Als u uw oude toilet wilt
weggooien, dient u de geldende
regelgeving na te leven. Informeert u bij
uw gemeente hoe en waar u dit product
kunt inleveren. Gooi het oude product
niet samen met het huishoudelijke afval
weg. Het apart inleveren van uw oude
product voorkomt potentiële nadelige
gevolgen voor het milieu en de
gezondheid van de mens.
NLNL