Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [15/65]
2928
5 Rengøring
Ligesom dit toilet derhjemme er det også
vigtigt at rengøre det bærbare toilet
regelmæssigt. Du vil derved forhindre
kalkaflejringer og sikre den optimale
hygiejne.
Benyt aldrig rengøringsmidler for
at rengøre dit bærbare toilet.
Disse kan forårsage permanent skade på
forseglinger og andre toiletkomponenter.
6 Vinterfunktioner
Du kan bruge dit toilet som normalt i koldt
vejr, forudsat toilettet er beliggende i et
opvarmet rum. Hvis ikke, og der kan være
risiko for frost, anbefaler vi, at du helt
tømmer affaldstanken samt
skyllevandstanken.
7 Vedligeholdelse
For at forlænge levetiden på dit toilet,
anbefaler vi, at du vedligeholder dit toilet
regelmæssigt.
Benyt aldrig vaseline eller
vegetabilsk olie for at smøre
forseglinger, da disse kan forårsage
utæthed på din affaldstank.
8 Opbevaring
Hvis du forventer ikke at benytte toilettet
i længere tid, skal hele toilettet
omhyggeligt tømmes, renses og tørres.
Dette er også et godt tidspunkt til at
vedligeholde dit toilet.
Under opbevaring anbefaler vi at
efterlade bladet åbent, for at und
at det bliver beskadiget, og at løsgøre
vandpåfyldningsdækslet for at
ventilere skyllevandstanken. Hvis du
har en elektrisk pumpe, fjern da og
batterierne.
9 Bortskaffelse
Dit produkt er designet og fremstillet
af materialer og komponenter af høj
kvalitet, som kan genbruges og anvendes
igen. Når dit toilet har nået enden af sin
levetid, skal du bortskaffe produktet i
henhold til de lokale regler.
Smid ikke toilettet ud sammen med
det almindelige husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle
produkt vil hjælpe til at forhindre
eventuelle negative konsekvenser
for miljøet og menneskers sundhed.
10 Spørgsmål?
Hvis du ønsker yderligere oplysninger
om dit toilet, kan du bege vores
hjemmeside: www.thetford.eu. Hvis du
stadig har spørgsmål, bedes du kontakte
kundeservice i dit land eller hvor du
holder ferie (se adresserne på bagsiden).
For korrekt og hurtig support,
r da sikker på, at alle relevante
varetype-informationer er tilgængelige
(se sidste side).
Reservedele
Originale Thetford reservedele er
tilgængelige gennem din egen forhandler
eller gennem et autoriseret Thetford
Service Center.
3 Brug dit toilet
Åbn bladet
Toilettet kan bruges med bladet åben
eller lukket. For at åbne bladet, træk i
bladhåndtaget som beskrevet nedenfor.
Sørg for at du altid lukker bladet helt
efter brug.
Udskylning af toilettet
Du kan opnå den mest effektive
udskylning ved at operere den manuelle
pumpe med tre eller fire korte
udskylninger. Et toilet med en elektrisk
pumpe, vil automatisk skylle med korte
mellemrum.
Almindeligt toiletpapir kan
forårsage tilstopning. Brug Aqua
Soft toiletpapir i stedet.
Dette toiletpapir er super-blødt,
opløses hurtigt, forhindrer tilstopning
og letter tømning af
affaldstanken. For at
sikre at toiletpapir
altid er ved hånden,
omfatter dit toilet en
plads til en toiletrulle.
4 Tømning af spildtanken
Affaldstank
Du skal tømme spildtanken,
når indikatoren lyser rødt. Tag
skyllevandstanken bort fra
affaldstanken. Tag din spildtank til et
autoriseret affaldssted og tøm den via
hældetuden.
For at tømme tanken uden sprøjt,
tryk og hold ventilationstasten
nede med tommelfingeren, mens
hældetuden peger nedad.
Se ‘Quick Guide’ billeder 13-16 for
visuel reference.
Hvis du ønsker at fortsætte med
at bruge dit toilet efter tømning,
forberedes affaldstanken igen.
Aqua Kem Green, Aqua Kem
Natural og Aqua Rinse (test ISO
11734) er helt sikkert at tømme
ud i en septisk tank eller i små biologiske
systemer på campingpladser.
Skyllevandstank
Tøm kun den tomme skyllevandstank,
hvis du ikke forventer at bruge dit toilet i
en lang (vinter) periode. Tøm først tanken
gennem vandpåfyldningsåbningen,
pump derefter det sidste vand ud af
pumpen for at tømme tanken helt.
Tømning er kun tilladt på en autoriseret
affaldsplads.
Se ‘Quick Guide’ billeder 17-18 for visuel
reference.
DKDK