Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [38/65]
7574
Често задавани въпроси
Какво трябва да направя, ако индикаторът
за ниво на отходния резервоар не работи?
Проверете дали поплавъкът в отходния
резервоар не е разместен и дали някакъв
боклук не препятства функцията му.
Какво трябва да направя ако затварящата
клапа не се отваря? След пътуване може да
се получи повишено налягане в резервоара.
Свалете капачката на улея за източване
и бавно издърпайте ръчката на клапата
встрани.
11 Гаранция
Thetford BV предлага на крайните
потребители на своите преносими тоалетни
3 години гаранция. В случай на повреда по
време на гаранционния период, Thetford ще
осигури подмяна или поправка на продукта
по своя преценка.
1. За да заяви претенция по тази гаранция,
ползвателят трябва да занесе продукта там,
откъдето е купен или в оторизиран сервизен
център на Thetford (www.thetford.eu),
където претенцията ще бъде преценена.
2. Частите, подменени при поправка през
гаранционния период, стават собственост
на Thetford.
3. Тази гаранция не обезсилва действащите
закони за защита на потребителя.
4. Гаранционни претенции, попадащи
в някоя от следните категории няма да
бъдат приемани: • Изделието е използвано
неправилно, или не са следвани указанията
на ръководството за използване (например
неправилна употреба на тоалетни
добавки); • направени са изменения
на изделието; • Кодът или серийният
идентификационен номер на изделието са
променени; • Изделието е повредено, при
обстоятелства, различни от нормалното му
предназначение.
5. Неизползването на продукти на Thetford
при поддръжката на вашата тоалетна може
да предизвика повреда, която няма да бъде
покрита от тази гаранция.
Thetford не отговаря за щети или
повреди, причинени пряко или косвено от
използването на тоалетната.
Thetford не е отговорен за печатни грешки и запазва
правата си да прави промени на спецификациите на
изделието без уведомление.
5 Почистване
Редовното почистване е важно, както за
вашата тоалетна у дома, така и за
преносимата тоалетна. Така ще
предотвратите отлагането на варовик и ще
осигурите оптимална хигиена.
Никога не използвайте домакински
почистващи препарати за
почистване на преносимата тоалетна. Те
могат да предизвикат трайна повреда на
уплътненията и на другите компоненти на
тоалетната.
6 Действия през зимата
Можете да използвате нормално вашата
тоалетна и при студено време, стига
тоалетната да е поставена на отопляемо
място. Ако не и ако съществува риск от
замръзване, ние ви съветваме да
изпразните напълно отходния резервоар,
както и промивния резервоар.
7 Поддръжка
За да удължите продължителността на
живот на вашата тоалетна, ние ви
съветваме редовно да я поддържате.
Никога не използвайте вазелин или
растителна мазнина, за да смазвате
уплътненията, тъй като това ще доведе до
протичане на отходния резервоар.
8 Съхранение
Ако очаквате, че няма да използвате
тоалетната за продължителен период, тя
трябва да бъде щателно изпразнена,
почистена и подсушена. Това е удобно време
да извършите поддръжка на вашата
тоалетна.
По време на съхранението ние ви съветваме
да оставите затварящата клапа отворена, за
да я предпазите от повреждане и да отвиете
капачката на отвора за пълнене с вода, за да
може резервоара за вода да се проветрява.
Също така, ако имате електрическа помпа,
извадете батериите.
9 Изхвърляне
Вашият продукт е проектиран и произведен
от висококачествени материали и
компоненти, които могат да бъдат
рециклирани и използвани отново. След
като вашата тоалетна достигне края на
полезния си живот, изхвърлете продукта в
съответствие с местните правила. Не
изхвърляйте тоалетната заедно с
нормалните битови отпадъци. Правилното
изхвърляне на стария продукт ще помогне
за предотвратяване на възможните
негативни последствия за околната среда и
човешкото здраве.
10 Въпроси?
Ако ви е необходима повече информация за
вашата тоалетна, моля посетете нашия
уебсайт: www.thetford.eu. Ако все още
имате въпроси, моля свържете се с отдела
за обслужване на клиенти във вашата
страна или там, където почивате (виж
адресите на гърба).
За да ви бъде оказано компетентно и
бързо съдействие, моля уверете се, че
разполагате с цялата информация, касаеща
вида на продукта. (виж последната
страница).
Резервни части
Оригинални Thetford резервни части
са налични при вашия търговец или в
оторизиран сервизен център на Thetford.
BGBG