Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [28/65]
5554
10 Spørsmål?
Hvis du trenger ytterligere informasjon
om toalettet, kan du gå inn på vår
nettside: www.thetford.eu. Hvis du
fortsatt har spørsmål, kan du kontakte
kundeserviceavdelingen i Norge eller på
feriestedet (se adressene bak).
For å få korrekt og rask støtte, bør du
rge for å ha alle opplysninger om
relevant produkttype for hånden (se
siste side).
Reservedeler
Originale Thetford reservedeler foreligger
gjennom din egen forhandler eller
autoriserte Thetford servicesenter.
FAQ
Hva må jeg gre når nivåindikatoren på
avløpsvanntanken ikke virker? Sjekk om
flottøren i avløpsvanntanken fortsatt
er på plass eller om funksjonen hindres
av smuss.
Hva må jeg gre hvis vingen ikke åpner
seg? Tanken kan ha fått for høyt trykk
underveis. Skru av lokket på avløpsrøret
og trekk vingehåndtaket langsomt til
siden.
11 Garanti
Thetford BV tilbyr sluttbrukere av
flyttbare toaletter en treårsgaranti.
Dersom det er funksjonssvikt i løpet av
garantiperioden, vil Thetford tilby å
erstatte eller reparere produktet etter
eget skjønn.
1. Vil man reise krav under denne
garantien, må brukeren levere produktet
til salgsstedet eller et autorisert Thetford
servicesenter (www.thetford.eu). Kravet
vil så bli vurdert.
2. Komponenter som skiftes ut ved
reparasjon under garantien vil bli
Thetfords eiendom.
3. Denne garantien vil ikke ha
noen innvirkning på gjeldende
forbrukervernlover.
4. Garantikrav som kommer inn under
noen av følgende kategorier vil ikke
aksepteres: • produktet er brukt på feil
måte, eller instruksjonene i håndboken
ikke er fulgt (f.eks. feilaktig bruk av
tilsetningsstoffer); • det er foretatt
endringer på produktet; • der produktkode
eller serie-ID er endret; • produktet er
skadd ved omstendigheter utenfor vanlig
bruksområde.
5. Hvis man ikke bruker Thetford-
produkter til stell av Thetford-toalettet,
kan det føre til skade, som ikke vil dekkes
av denne garantien.
Thetford er ikke ansvarlig for tap og/
eller skade forårsaket av direkte eller
indirekte bruk av toalettet.
Thetford er ikke ansvarlig for trykkfeil
og forbeholder seg retten til å endre
produktspesifikasjoner uten foregående varsel.
5 Rengjøring
Akkurat som toalettet hjemme
er det viktig å vaske det
flyttbare toalettet regelmessig.
Du vil forhindre kalkbelegg og
forsikre optimal hygiene. Bruk
Rengjøringsmiddel Bad til
utsiden av toalettet.
Du må aldri bruke
husholdningsrengjøringsmidler til
vask av det flyttbare toalettet. De kan gi
varig skade på tetninger og andre
toalettkomponenter.
6 Vinterbruk
Du kan bruke toalettet som vanlig i kaldt
r, forutsatt at det er plassert på et
oppvarmet sted. Hvis det ikke er det og
det er fare for frost, tilråder vi deg å
tømme avpsvanntanken helt, så vel
som spylevanntanken.
Aqua Kem Sachets egner seg
spesielt godt til camping om
vinteren, siden de er fylt med
pulver. De er fullstendig oppløselige i
vann, er lette å dosere og økonomiske i
bruk.
7 Vedlikehold
For å forlenge toalettets brukstid,
anbefaler vi regelmessig
vedlikehold av toalettet.
Bruk Cassette Tank Cleaner til
avpsvanntanken 2 til 3 ganger i
året. Cassette Tank Cleaner vil
fjerne gjenstridige kalkbelegg på
innsiden av avløpsvanntanken
på en sikker måte.
Bruk aldri vaselin eller vegetabilsk
olje til smøring av tetninger, for det
kan føre til lekkasje i avpsvanntanken.
8 Lagring
Hvis du forventer at toalettet ikke vil bli
brukt i lengre tid, må hele enheten
tømmes, rengjøres og tørkes grundig.
Dette er også et godt tidspunkt å foreta
vedlikehold på toalettet.
Under lagringstiden tilråder vi å la skiven
re åpen for å forhindre skade, og
å skru av påfyllingslokket for å lufte
spylevanntanken. Hvis du har elektrisk
pumpe, bør du også ta ut batteriene.
9 Avfall
Dette produktet har blitt designet og
produsert med materialer og deler av høy
kvalitet, som kan resirkuleres og
gjenbrukes. Når toalettet ikke lenger kan
brukes og skal kastes, følg lokale regler
for avfall. Ikke kast toalettet sammen
med husholdningsavfall. Korrekt kasting
av det gamle produktet bidrar til å
forhindre mulige negative konsekvenser
for hekse og miljø.
NONO