Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [30/65]
5958
5 Puhdistus
Aivan samoin kuin kotona olevan
käymälä on myös tärkeää puhdistaa
tämä kannettava käymälä
säännöllisesti. Näin estät
kalsiumkerrostumat ja
varmistat mahdollisimman
hyvän hygienian. Käytä
kylpyhuoneen puhdistusaine-
puhdistusainetta käymälän
ulko-osiin.
Älä käytä koskaan tavallisia
kotitalouden puhdistusaineita
kannettavan käymälän puhdistukseen.
Ne voivat aiheuttaa pysyviä vaurioita
tiivisteisiin ja muihin käymälän osiin.
6 Käyttö talvella
Käymälää voidaan käyttää normaalisti
kylmällä ilmalla sillä edellytyksellä, että
käymälä on sijoitettu lämmitettävään
tilaan. Jos näin ei ole ja jäätymisvaara voi
olla olemassa, suosittelemme, että
jätesäiliö kuin myös huuhteluvesisäiliö
tyhjennetään kokonaan.
Aqua Kem Sachets -pussukat
sopivat erinomaisesti leirintään
talvella, koska pussukoissa on
jauhetta. Ne liukenevat täysin veteen,
niitä on helppo annostella ja säästeliästä
käyttää.
7 Huolto
Jotta käymälän käyttöikää
pidennettäisiin, suosittelemme,
että käymälää huolletaan
säännöllisesti. Käytä Cassette
Tank Cleaner -puhdistusainetta
tesäiliöön 2 - 3 kertaa
vuodessa. The Cassette Tank
Cleaner -puhdistusaine poistaa
pinttyneet kalkkikerrostumat, joita on
muodostunut säiliön sisäpinnoille.
Älä käytä koskaan vaseliinia tai
kasviöljyä tiivisteiden voiteluun,
sillä se saattaa aiheuttaa vuodon
jätesäiliöön.
8 Säilytys
Jos käymälää ei tulla käyttämään
pitkään aikaan, on koko käymälä
tyhjennettävä, puhdistettava ja
kuivattava. Tämä on myös hyvä tilaisuus
suorittaa käymälän huoltotoimenpiteet.
Suosittelemme, että säilytyksen aikana
levy jäteän auki sen vaurioitumisen
estämiseksi ja veden täyttökansi
kierretään auki huuhteluvesisäiliön
ilmanvaihtoa varten. Jos käymälässä on
sähkökäyttöinen pumppu, poista myös
paristot.
9 Hävitys
Tuotteesi on suunniteltu ja tuotettu
korkealaatuisista materiaaleista ja
osista, jotka voidaan kierrättää tai
uusiokäyttää. Kun WC:si on saavuttanut
ytikänsä pään, hävitä tuote
paikallisten sääntöjen mukaisesti.
Älä hävitä WC:tä tavallisten
kotitalousjätteiden seassa. Oikea
hävitystapa estää tuotteen negatiiviset
vaikutukset ympäristölle ja terveydelle.
3 Käymälän käyt
Avaa levy
Käymälää voidaan käyttää levyn ollessa
joko auki tai kiinni. Avataksesi levyn ve
levyn kahvaa alla esitetyllä tavalla.
Varmistu sii, että levy suljetaan täysin
käytön jälkeen.
Huuhtele käymälä
Kaikkein tehokkain huuhtelu saadaan
aikaan käyttämällä manuaalista
pumppua kolmella tai neljällä lyhyellä
huuhtelulla. Sähkökäyttöisellä
pumpulla varustettu käymälä huuhtelee
automaattisesti lyhyin väliajoin.
Tavallinen WC-paperi voi aiheuttaa
tukkeutumista. Käytä tavallisen
paperin sijasta Aqua Soft WC-
paperia. Tämä paperi on erittäin
pehmeätä, hajoaa nopeasti, estää
tukkeutumisen ja helpottaa jätesäiliön
tyhjentämistä. Jotta
varmistuttaisiin siitä,
että WC-paperia on
aina käytettävissä,
käymälään on varattu
tila yhdelle WC-
paperirullalle.
4 Säiliön tyhjennys
Jätesäiliö
Jätesäiliö joudutaan tyhjentämään, kun
tasoilmaisin muuttuu punaiseksi. Irrota
huuhteluvesisäiliö jätesäiliöstä. Vie
jätesäiliö valtuutetulle tyhjennyspaikalle
ja tyhjennä se tyhjennysputken kautta.
Jotta säiliö voitaisiin tyhjentää
ilman roiskeita, paina
ilmastointinappula alas peukalolla ja pidä
sitä alhaalla samalla kun tyhjennysputki
osoittaa alaspäin.
Katso ‘Quick Guide’ kuvia 13-16
nähdäksesi toimenpiteet.
Jos haluat jatkaa käymälän käyttöä
tyhjennyksen jälkeen, suorita
jätesäiliön käyttövalmistelu uudelleen.
Vihrt tuotteemme Aqua Kem
Green ja Aqua Rinse (testi ISO
11734) ovat ehdottomasti
turvallisia tyhjennettäessä niitä
septitankkiin tai leirintäalueiden
pieniin biologisiin järjestelmiin.
Huuhteluvesisäiliö
Huuhteluvesisäiliö tyhjennetään vain,
jos käymälää ei tulla käyttämään
pitkään aikaan (talven aikana). Tyhjennä
säiliö ensin veden täyttöaukon kautta,
pumppaa sitten jäljellä oleva vesi ulos
pumpusta saadaksesi säiliön täysin
tyhjäksi. Tyhjennys sallitaan ainoastaan
valtuutetulle kaatopaikalle.
Katso ‘Quick Guide’ kuvia 17-18
nähdäksesi toimenpiteet.
FIFI