Thetford campy potti excellence manual Инструкция по эксплуатации онлайн [34/65]
6766
1 Úvod
Gratulujeme, že ste si zakúpili túto prenosnú
toaletu Thetford. Vybrali ste si výborne. Táto
prenosná toaleta je jednoduchá na používanie,
spĺňa normy vysokej kvality a poskytuje vám
pohodlie vášho domova.
Skôr ako začnete toaletu používať,
odporúčame, aby ste si kompletne prečítali
tento návod. Tento návod uschovajte na
bezpečnom mieste pre prípad neskoršej
potreby.
Najnovšiu verziu návodu nájdete na stránke
www.thetford.eu
Použité symboly
OK
Tip
Vyžadovaná špeciálna pozornosť
Upozornenie (možné riziko poškodenia
produktu alebo poranenia)
2 Príprava na použitie
Vaša prenosná toaleta je vyrobená z dvoch
prenosných dielov: nádržka na splašky s
objemom 21l a splachovacia nádržka s
objemom 15l. Pred použitím toalety je
nevyhnutné, aby ste do obidvoch nádržiek
pridali toaletné aditíva. Skontrolujte správne
dávkovanie na balení aditíva, a potom pridajte
do nádržky na splašky 3l vody a splachovaciu
nádku doplňte po okraj.
Ak máte toaletu s elektrickým čerpadlom, pred
použitím doňho vložte šesť batérií.
Nikdy nepridávajte toaletné aditíva
priamo cez kryt, pretože by sa tým
mohlo poškodiť okrajové tesnenie nádržky na
splašky. Nádržku na splašky plňte len cez
výlevku.
Pozrite si obrázky ‘Quick Guide‘ 1-12 pre
vizuálnu referenciu.
Spoločnosť Thetford ponúka niekoľko
produktov do nádiek na splašky (Aqua
Kem Blue). Všetky produkty
pre nádržku na splašky odstraňujú
nepríjemné zápachy, stimulujú
rozklad odpadu, znižujú vznik
plynov, chránia pohyblivé diely a
pomáhajú udržiavať nádržku na
splašky čerstvú a čis. Rozdiely
medzi odlišnými kvalitami každej
nádržky na splašky nájdete na
stránke www.thetford.eu.
Rozsah dostupných produktov pre
starostlivosť o toaletu je v každej krajine
odlišný.
SKSK
SK • VOD NA POUŽÍVANIE
Splachovacia nádržka s
vodou na splachovanie
1 Poklop
2 Sedadlo
3 Záchodová misa
4a Piestové čerpadlo
4b Elektrické čerpadlo
5 Splachovacia nádržka s
indikátorom hladiny
6 Plniaci uzáver na vodu
7 Držadlo krytu
8 Spona
9 Adaptér pre dolievanie
vody
Nádka na splašky
10 Výlevka
11 Veko + meracia miska
12 Otváracia časť
13 Vypúšťacie tlačidlo
14 Nádržka na splašky s
indikátorom hladiny
15 Držiak valca toalety
16 Okrajové tesnenie
17 Vypúšťacie tesnenie
Podlahová doska
Umožňuje vám pripojiť
toaletu k podlahe na
želanom mieste. Jediným
stlačením toaletu uvoľníte.
Možnosť pre vašu toaletu
Hlavné diely