Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [117/187]
121
HU
A teletext menüjének használata
1
A teletext szolgáltatáson belül, nyomja meg a távvezérlő
MENU
gombját a teletext menüjének képernyőn való megtekintéséhez.
2
Nyomja a joysticket
4
vagy
$
felé a kívánt opció kiválasztásához,
majd ezt követően nyomja azt a
z
felé az említett opcióba történő
belépéshez.
3
A teletext menüjének képernyőről való eltüntetéséhez nyomja meg a
MENU
gombot.
Nagyít.Fel./Alul/Teljes
Ez az opció lehetővé teszi a teletext oldal különböző részeinek
felnagyítását. Nyomja a joysticket
4
felé a képernyő felső felének
felnagyításához.
$
az alsó felének felnagyításához. Nyomja meg az
OK
gombot az oldal normál méretének visszaállításához.
Szövegtörlés
Ezen funkció kiválasztásával nézhet egy televízió csatornát, amíg a kért
teletext lapra vár. Amint a lap rendelkezésére áll, a jelkép színt
változtat. Nyomja meg -t a lap nézéséhez.
Felfedés
Néhány teletext oldal rejtett információt tartalmaz, melyet fel lehet fedni,
mint pl. egy rejtvény megfejtése. Ezen opció kiválasztásával a rejtett
információ megjelenik a képernyőn.
Időkód oldal
(a teletext szolgáltatás rendelkezésre állásától függ)
Megnézhet egy időben kódolt oldalt, mint pl. egy időkód oldalt egy
meghatározott órában. Ezen opció kiválasztásákor és az Időkód oldal
almenü képernyőn való megjelenésekor:
1
Nyomja meg a távvezérlő számgombjait a kívánt oldal három
számjegyének beviteléhez.
2
Nyomja meg újra a számgombokat a kívánt óra négy számjegyének
beviteléhez.
3
Nyomja meg az
OK
gombot a meghatározott óra rögzítésére. Az óra
a képernyő bal alsó felén látható. Az oldal a megjelölt időben
megjelenik a képernyőn.
Oldaláttekintés
(a teletext szolgáltatás rendelkezésre állásától függ)
Ebben az almenüben a TOP-Text tömboldalai és csoportoldalai két
oszlopba rendeződnek, hogy a felhasználó az oldalt könnyebben
kiválaszthassa. Az első oszlop minden egyes tömboldalához a második
oszlopban megtekinthetők az annak megfelelő csoportoldalak. Nyomja
a joysticket
4
vagy
$
felé a kívánt tömboldal kiválasztására, majd ezt
követően nyomja azt
z
felé a csoportoldalak oszlopába történő
belépéshez. Nyomja a joysticket
4
vagy
$
felé a kívánt csoportoldal
kiválasztására. Végezetül nyomja meg az
OK
gombot az említett oldal
megtekintéséhez.
Teletext
Teletext
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Teletext beállítas
Nagyít. Fel. / Alul / Teljes
Szővegtőrlés
Felfedés
Időkód oldal
Oldaláttekintés...
Kiválasztás: Beírás Menü:
Nagyít. Fel.: Alul: Teljes: OK
Időkód oldal
Old. Idő
Oldal Kivál.: 0-9 Következ
ő
:
- - : - -— — —