Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [42/187]
44
Režim Menu
Režim Menu
Přestože je zvuk nastaven již v továrně, je možné jej přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům.
Seřízení zvuku
1 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači a menu se objeví na
obrazove.
2 Stlačte páčku směrem $ a zvolte znaménko , dále ji stlačte
měrem
z a tím vstoupíte do menu Nastavení zvuku.
3 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 a zvolte položku, kterou si přejete
změnit, poté ji stlačte směrem
z. Zkonzultujte následující tabulku a
zjistíte obsah každé položky:
Režim ekvalizéru $ Osobní (pro osobní požadavky)
Vocal
Jazz
Rock
Pop
4 Rovný (není možné upravit)
*Nastavení Stlačit páčku směrem
z nebo Z pro volbu vlnového
ekvalizéru rozsahu, který si přejete změnit a poté ji stlačte směrem
$ nebo 4 a upravte. Nakonec stiskněte OK a tím uložíte
nové seřízení.
Vyvážení Z Levé z Pravé
Fyziologie $ Vyp: Normální
4 Zap: Pro hudební programy
Prostor $ Vyp: Normální
4 Zap: Pro speciální akustické efekty
Auto nast. hlas. $ Vyp: Hlasitost se mění podle vysílacího signálu
4 Zap: Hlasitost kanálů se udržuje nezávisle na
vysílacím signálu (např.reklamní inzeráty)
Dvojí zvuk Pro stereo vysílání:
$ Mono
4 Stereo
Pro dvojjazyčné vysílání:
$ Mono (určen pro kanál mono, je-li k dispozici)
A (pro 1. kanál)
4 B (pro 2. kanál)
Sluchátka:
l Hlasitost Z Méně z Více
l Dvojí zvuk Pro stereo vysílání:
$ Mono
4 Stereo
Pro dvojjazyčné vysílání:
$ Mono (určen pro kanál mono, je-li k dispozici)
A (pro 1. kanál)
B (pro 2. kanál)
4 PAP (pouze je-li PAP zapnut)
*Pouze se může trvale uložit do paměti, jestliže jste stanovili Osobní v Režim
ekvalizéru. Ostatní úpravy ( Vocal, Jazz, Rock nebo Pop) zůstávají uloženy
pouze do příští změny režimu ekvalizéru.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení zvuku
Reźim ekvalizéru
Nastavení
ekvalizéru
Vyvážení
Fyziologie
Prostor
Auto nast. hlas.
Dvojí zvuk
Hlasitost
Dvojí zvuk
Osobní
Mono
Vyp
Vyp
Vyp
Mono
0
.
0
0
Výběr: Zadat: OK
Nastavení zvuku
Reźim ekvalizéru
Nastavení
ekvalizéru
Vyvážení
Fyziologie
Prostor
Auto nast. hlas.
Dvojí zvuk
Hlasitost
Dvojí zvuk
Personal
Mono
Vyp
Vyp
Vyp
Mono
Osobní
Vocal
Jazz
Rock
Pop
Rovný
Výběr re
žimu
: Potvrzení: OK
0
.
0
0
Nastavení ekvalizéru
Výběr:
Nast.: Potvrz.:OK
(Osobní)
+
0
120 500 1,5K 5 K 10 K
Vyvážení
.
Fyziologie
Vyp
Zap
Prostor
Vyp
Zap
Auto nast. hlas.
Vyp
Zap
Dvojí zvuk
Mono
A
B
Hlasitost
Dvojí zvuk
B
A
pokračuje...