Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [168/187]
174
Система за Менюта
Система за Менюта
Това меню позволява:
а) Да изберете слушане да звука директно от ретропроектора или чрез външeн усилвател.
б) Да изберете интepвaл от време след който ретропроектора да мине автоматично в режим на временно изкл (standby).
в) Да блокирате бутоните на ретропроектора, така че да можете да боравите с него caмo чрез бутоните от
дистанционният пулт.
г) Да изберете изходният източник за Евроконектора
:
2/
q
2
(SMARTLINK). По този начин ще можете да записвате чрез този
Евроконектор, гледайки в същото време предавания от др. източници (ако Вашето видео има Smartlink, тази процедура не е
необходима).
Използване на менюто «Характеристики»
1
Натиснете бyтoнa
MENU
от дистанционният пулт за да се
появи менюто на екрана.
2
Натиснете джойстика от дистанционният пулт на
$
за да
изберете символът и после натиснете на
z
за да влезете в
менюто
Възможности
/
Характеристики
.
3
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да достигнете до
желаният избор от менюто и след това натиснете на
z
.
(Консултирайте ce в следващата таблица за да можете да
видите ефектът на всеки елемент)
4
Натиснете джойстика на
$
или на
4
за да избepeтe жeлaнaтa
нacтpoйкa и после натиснете
ОК
за да го запомните.
5
Натиснете бутонa
MENU
за да се върнете към нормалният ТВ
екран.
Възможности / Ефект / Операция
Характеристики
Високоговорител
$
Главен
(звук от ретропроектора)
4
Централ.
(вyк oт външeн ycилвaтeл)
Таймер -
4
Изкл.
самоизкл. 10
мин.
20
мин.
...
90
мин.
Една минута преди ретропроектора да влезе в
режим на автоматично изключване (standby)
времето което остава автоматично ще се появи
на екрана.
Докато гледате телевизия, натиснете бутонът
за да видите оставащото време до
изключването.
За да включите отново ретропроектора от
режима на временно изкл., натиснете бутонът
от дистанционният пулт.
Забр. за деца
$
Изкл.
(нормален режим)
4
Вкл.
(бутоните на ретропроектора не
функционират, ретропроектора
функционира само чрез бутоните от
дистанционният пулт
АV2 Изход
$
TV
(сигнал аудио / видео от антената)
AV1
(сигнал аудио / видео от Евроконектора
:
1/
).
AV2
(сигнал аудио / видео от Евроконектора
:
2/
q
2
SMARTLINK).
AV3
(сигнал аудио / видео от Евроконектора
:
3/
q
3
).
4
AV4
(сигнал аудио / видео от буксата
4
,
разположена на лицевата страна на
ретропроектора).
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
B∂smo;hoctn/Xapaktepnctnkn
Ta=mep-camonskj.
Sadp. sa feua
AV2 Nsxof
Nsk
Nsk
TV
Bncokolobopntej
Ljabeh
Nsdepete: B∂befete:
Bncokolobopntej
Ljabeh
Uehtpaj.
10 Mnh
Ta=mep-camonskj.
Sadp. sa feua
Nsk
Bkj
AV2 Nsxof
TV
AV1
AV2
AV3
AV4
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV