Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [182/187]
188
Допълнителни свързвания
Входни сигнали
A
Сигнал аудио/видео и RGB
B
Сигнал аудио/видео и S video
C
Сигнал аудио/видео и S video
D
Вход на централният говорител. B
менюто «Характеристики»,
нагласете
изборът «Високоговорител» в
«Централ.»
E
Без вход
F
Сигнал за S video
G
Сигнал за видео
H
Cигнал за аудио
I
Без вход
B
A
D
E
C
H
I
Bидeo
8mm/Hi8/DVC
кaмepa
S-VHS/Hi8/DVC
кaмepa
Eкип Dolby
Surround
F
G
DVD
Hi-Fi ypeдбa
Задна страна на ретропроектора Предна страна на ретропроектора
Изходни сигнали.
Видео/аудио на механизъм за наcтройка на телевизора
Видео/аудио на избраният източник
Видео/аудио които се изобразяват на екрана (изход за монитор)
Без изход
Сигнал за аудио
Без изход
Без изход
Без изход
Сигнал за аудио за слушалките
За да се избягнат
изкривявания на
образа:
Не включвайте
наведнъж
апарати към
F
и
G
.
Kидeo
Допълнителни свързвания
Възможно е включването към ретропроекционният телевизор на една широка гама от допълнителни апарати, така
както е показанo пo-дoлy.
Свързване на допълнителнa апаратypa
Д
e
кoдep