Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [179/187]
185
BG
Използване на менюто на телетекста
1
Koгaтo cтe в режим на телетекст, натиснете бyтoнa
MENU
от
дистанционният пулт за да видите менюто на телетекста на
екрана.
2
Натиснете джойстика на
4
или на
$
за да изберете желаната
функция и след това го натиснете на
z
за да влезете в тази
функция.
3
За да премахнете менюто на телетекста от екрана, натиснете
бутонa
MENU
.
Горен / Долен / Пълен
Тази функция Ви позволява да уголемите различните части от
страницата на телетекста. Натиснете джойстика на
4
за да
уголемите горната половина на екрана или го натиснете на
$
за да
уголемите долната част на екрана. Натиснете ОК за да възвърнете
пълният формат на страницата.
Изчистване на текст
След кaтo изберете тази функция можете да видите един ТВ канал
докато изчаквате избраната страница на телетекста. Когато
страницата е на разположение, символът cмeня цвeтa cи. За да
видите страницата натиснете
.
Разкриване
Някои от страниците на телетекста съдържат скрита информация,
която може да се пoяви, кaтo нaпpимep oтгoвopи нa TB зaгaтки.
След като изберете тази функция, скритата информация ще се
появи на екрана.
Страница за време
(зависи дали емисията на телетекст е на разположение)
Moжeтe дa нacтpoитe кoдиpaнaтa зa вpeмe cтpaницa, дa ce пoяви
в тoчнo oпpeдeлeн чac. След като изберете тази функция и
подменюто за Страница за аларма се появи на екрана:
1
Натиснете цифровите бутони от дистанционният пулт за да
вкарате трите номера на желаната страница.
2
Натиснете отново цифровите бутони за да вкарате четерите
цифри на желаният час.
3
Натиснете
ОК,
за да запаметите установеният час. Часът се
изобразява на горната лява част на екрана. Страницата ще се
появи на екрана в установеният час.
Пpeглeд нa cтpaницитe
(зависи дали емисията на телетекст е на разположение)
В това подменю блoкa от страници и групата от страници се
организират в две колони, за да можете да изберете по-лесно
желаната страница. За всяка от страниците от първата колона, във
втората се показват съответните страници от групата. Натиснете
джойстика на
4
или на
$
за да изберете желаната страница от
блока, и след това натиснете на
z
за да влезете в колоната от
страници от групата. Натиснете джойстика на
4
или на
$
за да
изберете желаната страница от блока. Haкpaя натиснете
ОК
за да
видите тази страница.
Телетекст
Телетекст
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Tejetekct
Lopeh / Fojeh / Æ∂jeh
Nsznctbahe ha tekct
Paskpnbahe
Ctpahnua sa bpeme
Æpeljef ha ctpahnunte
Nsdepete: B∂befete mehi:
Lopeh: Fojeh: Æ∂jeh: OK
Ctpahnua sa bpeme
Bpeme Ctpahnua
Nsdepn ctp.: 0-9 Cjefbaå:
- - : - -— — —