Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [86/187]
89
PL
Użycie menu telegazety
1
Po włączeniu funkcji telegazety naciśnij przycisk
MENU
na pilocie by
na ekranie pojawiło się menu telegazety.
2
Naciśnij joystick w kierunku
4
lub
$
by wybrać odpowiednią opcję, a
następnie naciśnij go w kierunku
z
by menu danej opcji pojawiło się
na ekranie.
3
By menu telegazety zniknęło z ekranu naciśnij przycisk
MENU
.
Góra / Dół / Cała
Funkcja ta pozwala zwiększyć poszczególne fragmenty strony
telegazety. Naciśnij joystick w kierunku
4
by powiększyć górną część
ekranu, lub w kierunku
$
by powiększyć dolną część ekranu. Naciśnij
OK
by przywrócić normalny rozmiar strony.
Usunięcie tekstu
Po włączeniu tej funkcji można oglądać kanał telewizyjny czekając na
pojawienie się poszukiwanej strony telegazety. W chwili gdy jest ona już
dostępna symbol zmienia kolor. By wyświetlona została strona
telegazety naciśnij .
Odsłanianie
Niektóre strony telegazety zawierają schowaną informację którą można
odsłonić np. rozwiązanie zagadek. Po włączeniu tej funkcji schowana
informacja pojawi się na ekranie.
Strona na czas
(Zależy od tego czy telegazeta dysponuje tą funkcją).
Można skonsultować stronę kodowaną czasowo, np. stronę na czas o
określonej godzinie. Po włączeniu tej funkcji gdy strona pojawi się na
ekranie:
1
Naciskaj przyciski numeryczne na pilocie by wprowadzić trzy znaki
pożądanej strony.
2
Naciskaj ponownie przyciski numeryczne by wprowadzić cztery znaki
odpowiedniej godziny.
3
Naciśnij
OK
by zapisać ustaloną godzinę. Godzina pojawi się w
górnym lewym rogu ekranu. Wyznaczona strona pojawi się na ekranie
o wyznaczonej godzinie.
Przegląd stron
(Zależy od tego czy telegazeta dysponuje tą funkcją).
W tym podmenu, strony bloku i grupy TOP-Text układają się w dwóch
kolumnach by ułatwić użytkownikowi wybór strony. Każdej stronie bloku
pierwszej kolumny odpowiadają grupy stron w drugiej. Naciśnij joystick
w kierunku
4
lub
$
by wybrać odpowiednią stronę z bloku, a następnie,
naciśnij go w kierunku
z
by dostać się do kolumny grup stron. Naciśnij
joystick w kierunku
4
lub
$
by wybrać z grupy odpowiednią stronę. Na
zakończenie naciśnij
OK
by na ekranie pojawiła się wybrana strona.
Telegazeta
Telegazeta
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Telegazeta
Góra / Dół / Cała
Usunięcie tekstu
Odsłanianie
Strona na czas
Przegłąd stron
Wybierz: Wprowadź menu:
Góra: Dół: Cała: OK
Strona na czas
STR CZAS
Wybierz stron: 0-9 Nast pna.:
- - : - -— — —