Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [55/187]
57
CZ
Použití Menu teletextu
1
Se zapnutým teletextem, stiskněte tlačítko
MENU
a menu se objeví
na obrazovce.
2
Stlačte páčku směrem
4
nebo
$
a zvolte žádaný výběr, poté ji stlačte
směrem
z
pro vstup do tohoto výběru.
3
Stiskněte tlačítko
MENU
a menu teletextu zmizí z obrazovky.
Horní / Dolní / Plný
Tento výběr Vám umožní zvětšit různé části stránky teletextu. Stlačte
páčku směrem
4
pro zvětšení horní poloviny obrazovky nebo ji stlačte
směrem
$
pro zvětšení její dolní poloviny. Stiskněte tlačítko
OK
pro
znovuzískání běžné velikosti stránky teletextu.
Vymazání textu
Po zvolení této funkce, zatímco čekáte na žádanou stránku teletextu,
můžete sledovat televizní kanál. Jakmile se tato stránka objeví,
znaménko změní barvu. Stisknutím tlačítka se ukáže žádaná
stránka.
Odkrýt text
Některé stránky teletextu obsahují skryté informace, které je možné
odhalit, jako např. řešení hádanky. Po zvolení tohoto výběru, se skrytá
informace objeví na obrazovce.
Časovací stránka
(Záleží na tom, jaká služba teletextu je k dispozici).
Můžete konzultovat stránku časově kodifikovanou, jako např. časovací
stránku stanovenou na určitou hodinu. Po zvolení tohoto výběru se na
obrazovce objeví podmenu Časovací stránky
:
1
Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovládači a uveďte tři čísla
žádané stránky.
2
Opětovným stisknutím číselných tlačítek uveďte čtyři čísla
požadované hodiny.
3
Stiskněte tlačítko
OK
a tak uložíte stanovenou hodinu. Hodina se
ukáže na levé horní části obrazovky. Stránka se na obrazovce objeví
v tuto stanovenou hodinu.
Přehled stránek
(Záleží na tom, jaká služba teletextu je k dispozici).
V tomto submenu, zablokované stránky a skupinové stránky TOP-Text
jsou uspořádány ve dvou sloupcích, aby jejich uživatel mohl zvolit svou
stránku snadněji. Pro každou zablokovanou stránku z prvního sloupce
se ve druhém sloupci ukáží jí odpovídající skupinové stránky. Stlačte
páčku směrem
4
nebo
$
a zvolte žádanou zablokovanou stránku a poté
ji stlačte směrem
z
pro vstup do sloupce skupinových stránek. Stlačte
páčku směrem
4
nebo
$
a zvolte žádanou skupinovou stránku.
Nakonec stiskněte tlačítko
OK
a tato stránka se objeví na obrazovce.
Teletext
Teletext
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Teletext
Horní / Dolní / Plný
Vymazání textu
Odkrýt text
Časovací stránka
Přehledn stránek...
Výběr: Zadat Menu:
Horní: Dolní: Plný: OK
Časovací stránek
STR. ČAS
Výběr strany: 0-9 Dále:
- - : - -— — —