Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [89/187]
92
Dodatkowe podłączenia
Dopuszczalne sygnały wejściowe
A
Sygnały audio/video i RGB
B
Sygnały audio/video i video S
C
Sygnały audio/video i video S
D
Wejście głównego głośnika. W menu
“Funkcje”, należy nastawić opcję
“Głośnik” na “Środkowy”.
E
Bez wejść
F
Sygnał video S
G
Sygnał video
H
Sygnał audio
I
Bez wejścia
B
A
D
E
C
H
I
Magnetowid
Kamera
8mm/Hi8/DVC
Kamera
S-VHS/Hi8/DVC
Zestaw Dolby
Surround
F
G
DVD
Zestaw muzyczny
Tył telewizora Przód telewizora
Dyspozycyjne sygnały wyjściowe
Video/audio programów TV.
Video/audio wybranego źródła.
Video/audio wyświetlania na ekranie (wyjście monitora).
Bez wyjść.
Sygnał audio.
Bez wyjścia.
Bez wyjścia.
Bez wyjścia.
Sygnał audio dla słuchawek.
By uniknąć
zakłóceń
obrazu:
Nie podłączać
jednocześnie
dodatkowych
urządzeń do
gniazd
F
i
G
.
Magnetowid
Dodatkowe podłączenia
Do telewizora można podłączyć bardzo wiele rodzajów doatkowych urządzeń, tak jak jest to przedstawione poniżej.
Podłączanie dodatkowych urządzeń
Dekoder