Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [66/187]
69
PL
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
K
VIDEO TV
VIDEO TV
VTR 1 2 3 4 DVD
CH
Opis Ogólny
Przegląd przycisków pilota do zdalnego sterowania
Przywracanie nastawień fabrycznych
Należy go nacisnąć nie tylko w celu
przywrócenia nastawień fabrycznych
obrazu i dźwięku, lecz również przy
ponownym podłączaniu telewizora tak jak
za pierwszym razem.
Gdy na ekranie pojawi się menu “Język/
kraj”, należy powtórzyć kroki opisane w
rozdziale “Włączanie telewizora i
automatyczne programowanie”
znajduącym się w niniejszej instrukcji
obsługi.
Włączanie/Wyłączanie video
Należy go nacisnąć by włączyć lub
wyłączyć video.
Wyłączanie dźwięku
Należy go nacisnąć by wyłączyć dźwięk
Należy go ponownie nacisnąć by włączyć
dźwięk.
Wybór trybu TV
Należy go nacisnąć by telegazeta zniknęła
z ekranu lub by wyłączyć weście video.
2 obrazy na ekranie (PAP)
W celu uzyskania szczegółów należy
przeczytać rozdział “2 obrazy na ekranie
(PAP)”.
Wybór telegazety
Należy go nacisnąć by telegazeta pojawiła
się na ekranie.
Wyświetlenie Elektronicznego Wykazu
Programów
Należy go nacisnąć by wyświetlić
Elektroniczny Wykaz Programów (EPG).
Należy go ponownie nacisnąć by zniknął.
Unieruchamianie obrazu
Należy go nacisnąć by unieruchomić obraz
telewizyjny. Należy go ponownie nacisnąć
by przywrócić normalny obraz TV
.
Wybór kanału
Należy je przyciskać by wybrać
odpowiedni kanał.
W przypadku kanałów o numerze
dwucyfrowym np. 23, należy najpierw
nacisnąć -/--, a następnie przyciski
numeryczne 2 i 3.
W przypadku popełnienia pomyłki
podczas wprowadzania pierwszej cyfry
należy kontynuować operację
wprowadzania drugiej (od 0 do 9), a
następnie powtórzyć całą operację.
Wybór trybu dźwięku
Należy go kilkakrotnie nacisnąć by
zmienić nastawienie trybu dźwięku.
Wybór trybu obrazu
Należy go kilkakrotnie nacisnąć by
zmienić ustawienia obrazu.
Regulacja głośności
Należy go nacisnąć by nastawić głośność.
ZWyświetlanie godziny
Należy go nacisnąć by włączyć lub
wyłączyć zegar (działa tylko podczas
transmisji telegazety)
Obsługa video
W celu uzyskania szczegółów należy
przeczytać rozdział “Pilot innych
urządzeń Sony”.
Wszystkie kolorowe przyciski służą nie tylko do
regulacji telewizora, ale też do obsługi telegazety.
Szersza informacja o ich funkcjach znajduje się w
rozdziale poświęconym telegazecie
Opis Ogólny
Czasowe wyłączenie telewizora
Należy go nacisnąć by czasowo wyłączyć telewizor
(Zostanie wyświetlony wskaźnik trybu czuwania
). Należy go ponownie nacisnąć by włączyć
telewizor pozostający w trybie czuwania (standby)
.
Dla oszczędności energii wskazane jest całkowite
wyłączanie telewizora gdy się go nie używa.
Jeśli w ciągu 15-30 minut nie ma sygnału
telewizyjnego ani też nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk telewizor automatycznie
przełączy się na tryb czuwania (standby).
Wyświetlanie menu
Należy go nacisnąć by na ekranie pojawiło się
menu funkcji. Należy go ponownie nacisnąć by
usunąć menu z ekranu i by pojawił się normalny
obraz telewizyjny.
Wybór sygnału wejściowego
Należy go naciskać aż symbol żądanego źródła
sygnału pojawi się na ekranie.
Powrót do ostatniego wybranego kanału
Umożliwia powrót do poprzednio wybranego
kanału (uprzednio wybrany kanał powinien być
wcześniej widoczny na ekranie przez
przynajmniej 5 sekund).
Wybór formatu ekranu
Należy go nacisnąć by oglądać programy w
formacie. 4:3 dla ekranu konwencjonalnego lub
16:9 dla odtworzenia ekranu szerokiego. Format
16:9 jest dostępny wyłącznie wtedy gdy wybrane
zostaną w menu «Regulacja obrazu» opcje «Tryb
cyfrowy», «DRC100» (dla systemu PAL).
Obrazy zwielokrotnione (Multi PIP)
Należy go nacisnąć by włączyć opcję Multi PIP.
Należy go ponownie nacisnąć by ją wyłączyć.
Joystick opcji menu
Gdy MENU jest na ekranie:
4
Przejść na wyższy poziom
¸
$
Przejść na niższy poziom
¸Z
Przejść do poprzedniego menu lub
poprzedniej opcji
z
Przejść do następnego menu lub
następnej opcji
OK
Potwierdzić wybór opcji
Gdy MENU nie ma na ekranie:
Z
Przechodzi bezpośrednio do ostatnio
wybranego menu
OK
Wyświetla całą listę programów
Wybór kanałów
Należy go nacisnąć by wybrać następny lub
poprzedni kanał.
Włączanie systemu menu
SNależy go nacisnąć by menu pojawiło się na
ekranie. Należy go ponownie nacisnąć by menu
zniknęło i pojawił się normalny ekran telewizyjny.