Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [69/187]
72
Pierwsze uruchomienie telewizora
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Sortowanie programów
Wyb. program:
Potwier
:
PROG KAN NAZWA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C03
C05
C07
C08
C09
C11
C12
C13
C14
C15
C16
TV 5
PRO 7
EU-SP
SWF
RTL
SAT
MDR
DDI
DSF
RTL 2
KAB 1
Sortowanie programów
C03 TV 5
PROG KAN NAZWA
C03
C05
C07
C08
C09
C11
C12
C13
C14
C15
C16
TV 5
PRO 7
EU-SP
SWF
RTL
SAT
MDR
DDI
DSF
RTL 2
KAB 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wybierz poz.:
PrzenieÊ
: OK
6
Gdy telewizor zaprogramuje i zapisze wszystkie kanały (stacje
telewizyjne) na ekranie pojawi się automatycznie menu
Sortowanie programów by można było zmienić kolejność
pojawiania się kanałów na ekranie.
a)
Jeśli nie ma potrzeby zmiany kolejności programów przejdź do
punktu 7.
b)
Jeśli chcesz zmienić kolejność kanałów:
1
Naciśnij joystick na pilocie kierunku
$
lub
4
by wybrać numer
programu kanału (stacji telewizyjnej) którego pozycję chcesz
zmienić, a następnie naciśnij go w kierunku
z
.
2
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać nowy numer
programu na którym chcesz zapisać wybrany kanał (stację
telewizyjną) a następnie naciśnij
OK
.
Wybrany kanał zmienia pozycję i pozostałe kanały
dopasowywują swą pozycję do zaszłej zmiany.
3
Powtórz kroki b1) i b2) by przyporządkować pozostałe kanały
telewizyjne.
7
Naciśnij przycisk
MENU
by przywrócić normalny ekran telewizyjy.
Telewizor jest gotowy do użytku.
Pierwsze uruchomienie telewizora