Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [74/187]
77
PL
System menu
4 Naciśnij joystick w kierunku $, 4, Z lub z pby zmienić nastawienie
wybranego elementu, a następnie naciśnij OK by zapisać nowe
nastawienie.
5 Powtórz kroki 3 i 4 by zmienić pozostałe nastawienia.
6 Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny obraz telewizyjny.
Szybka zmiana trybu dźwięku
Tryb dźwięku można szybko zmienić bez konieczności wejścia
do menu «Ustawienie dźwięku»
.
1 Kilkakrotnie naciśnij przycisk na pilocie by móc bezpośrednio
wybrać odpowiednią opcję trybu dźwięku (Własny, Wokal, Jazz,
Rock, Pop lub Płaski).
2 Naciśnij przycisk OK by przywrócić normalny obraz telewizyjny.
System menu
Tryb korektora
Własny
Wokal
Jazz
Rock
Pop
Płasky
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV