Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [163/187]
169
BG
Автоконвергенция на червените,
зелените и сините линии
1
Натиснете върху символът на лицевата страна на
телевизора за да достигнете до лицевите букси.
2
Наатиснете бутонът разположен от дясната страна на
лицевите букси.
Започва функцията на автоконвергенция, чието времетраене е
приблизително 10 сек. Когато белият кръст изчезне от екрана,
ретропроектора е готов за действие.
Забележки:
Функцията на автоконвергенция не може да се активира когато:
няма входен сигнал.
входният сигнал е слаб.
екранът е изложен на силна светлина или на директна
слънчева светлина.
телетекста е включен.
функцията NexTView е включена.
Първоначално включване - Система за Менюта
B cлeдcтвиe на земният магнетизъм, образът може да се появи недефиниран, смесвайки paзлични цветове в
контура на образите. В такъв случай постъпете така както e пoкaзaнo пo-дoлу.
Настройване на наслагването на цветовете (конвергенция)
1
Натиснете бутонът
MENU
за да се пoяви първото ниво на
менюто на екрана.
2
За да подчертаете желаното меню или избор натиснете
джойстика на
4
или на
$
.
За да влезете в желаното меню или избор натиснете на
z
.
За да се върнете към пpeдишнoтo меню или избор натиснете
на
Z
.
За да промените жeлaния избор натиснете на
$
/
4
/
Z
или
на
z
.
За да потвърдите и запаметите избopa, натиснете
ОК
.
3
Натиснете бутонът
MENU
за да се върнете към нормалният ТВ
екран.
Този ретропроектор използва една система за менюта на екрана за да Ви води в различните операции.
Използвайте следните бутони от дистанционният пулт за да се движите в менютата:
Увод в системата за менютата на екрана
OK
stiskněte směrem
$/4/Z
o
натиснете на
$
,на
4
,на
Z или
на
z
натиснете ОК
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
Hactpo=ka ha kaptnhata
Nsdepete: B∂befete mehi:
Pe;nm kaptnha
Kohtpact
Rpkoct
Ubrt
Octpota
Hyjnpahe
Nskyctb. nhtejekt
Wymoæotnckahe
Unqpob pe;nm
Fnzeh
Bkj
Bkj
DRC 50
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Първоначално включване - Система за Менюта
Джойстик