Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [91/187]
94
Dekoder
Magnetowid
Dodatkowe podłączenia
Dodatkowe podłączenia
Smartlink to bezpośrednie łącze między telewizorem a magnetowidem.
Do skorzystania z funkcji Smartlink potrzeba:
Magnetowidu z systemem Smartlink, NexTView Link, Easy Link lub Megalogic.
Megalogic to znak firmowy zarejestrowany przez Grundig Corporation.
EasyLink to znak firmowy Philips Corporation.
Kompletnego 21-stykowego kabla EURO by podłączyć magnetowid do złącza
EURO
:
2/
q
2
(SMARTLINK) znajdującego się z tyłu telewizora.
Podstawowe funkcje łącza Smartlink są następujące:
Pozwala na bezpośrednie przekazywanie informacji o zaprogramowaniu (np. listy programów)
z telewizora do magnetowidu.
Pozwala na bezpośrednie nagrywanie z telewizora, wystarczy nacisnąć jeden przycisk by
nagrać oglądany program.
Pozwala na automatyczne włączenie: gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania (standby),
wystarczy nacisnąć przycisk “Play
z
” na magnetowidzie i telewizor automatycznie się włączy.
Jeśli do magnetowidu jest podłączony dekoder zgodny z systemem Smartlink, należy
wybrać menu Szukaj w
(Ręczne ustawianie) i nastawić
DEKODER
na pozycję
AV2
dla każdego kodyfikowanego kanału. W celu uzyskania więcej
informacji należy skonsultować rozdział “Używanie funkcji “Dalsze nastawianie”.
Szersza informacja o łączu Smartlink znajduje się w instrukcji obsługi magnetowidu.
Smartlink
Używając przyciski znajdujące się pod przykrywką pilota można nastawiać inne urządzenia
Sony.
1
Otwórz przykrywkę pilota.
2
Nastaw przełącznik VTR 1234 DVD zgodnie z urządzeniem które chcesz nastawić:
VTR1 Video Beta
VTR2 Video de 8 mm.
VTR3 Video VHS
VTR4 Digitální video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
DVD Cyfrowy odtwarzacz CD video
3
Możesz teraz używać przyciski znajdujące się pod przykrywką pilota by nastawiać
dodatkowe urządzenie.
Jeśli podłączone urządzenie wyposażone jest w przełącznik COMMAND MODE, ustaw go
w tej samej pozycji co przełącznik VTR 1234 DVD na pilocie telewizora.
Jeśli podłączone urządzenie nie dysponuje daną funkcją odpowiadający tej funkcji
przycisk na pilocie nie będzie działał.
Pilot innych urządzeń Sony
VIDEO TV
VTR 1 2 3 4 DVD
CH
CH
VTR 1 2 3 4 DVD
Tył telewizora