Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [63/187]
65
CZ
Problém
Není obraz (černá obrazovka) a není
zvuk
Špatný nebo žádný obraz (tmavá
obrazovka), ale zvuk je dobrý.
Obraz má špatnou kvalitu při sledování
video zdroje RGB
Dobrý obraz, ale bez zvuku.
Barevné pořady nejsou barevné.
Obraz je zkreslený při změně programu
či při zvolení teletextu
V obrazu se objeví čáry.
Šum v obrazu.
Dálkový ovládač nefunguje.
Indikátor pohotovostního stavu
(standby) bliká.
Doplňkové informace
Doplňkové informace
Zde jsou některá řešení problémů, která mohou ovlivnit obraz i zvuk.
Řešení problémů
Řešení
Zapojte promítač do zásuvky.
Stiskněte tlačítko na čelní straně aparátu.
Pokud svítí indikátor stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači.
Zkontrolujte zapojení antény.
Vypněte aparát na 3-4 vteřiny a pak jej opět zapněte pomocí tlačítka na
jeho přední části.
Pomocí Režimu menu zvolte Nastavení obrazu a seřiťe hladiny Kontrast,
Barevná sytost a Jas.
Stiskněte několikrát tlačítko na dálkovém ovládači, až se objeví
znaménko na obrazovce.
Stiskněte tlačítko +/- na dálk. ovládači.
Pomocí Režimu menu zkontrolujte, zda v menu Spec. funkce je zvoleno
Reproduktor v Hlavní.
Pomocí Režimu menu zvolte Nastavení obrazu a seřiďte stupeň barevné
sytosti.
Na zadní straně aparátu vypněte zařízení připojené přes 21-kolíkový
Euro-konektor.
Seřiďte zeslabovač RF (ZESL). K tomu zkonzultujte kapitolu “Použití
funkce “Rozšířené předvolby”.
Pomocí Režimu menu nastavte lepší příjem obrazu přes jemné doladění
kanálů (AFT). Zkonzultujte kapitolu “Použití funkce “Rozšířené předvolby”.
Vložte nové baterie.
Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis Sony.
Pokud se závady nepodařilo odstranit, nechte televizor prověřit oprávněným odborníkem.
Kryt NIKDY neodnímejte sami.