Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [39/187]
41
CZ
Autokonvergence červené, zelené a modré
čáry
1
Stlačením znaménka
na čelní části televizoru získáte přístup k
ovládacímu čelnímu panelu.
2
Stiskněte tlačítko
umístěné na pravé straně ovládacího čelního
panelu.
Začíná funkce autokonvergence s dobou trvání přibližně 10 vteřin. Až
z obrazovky zmizí bílý křížek, promítač je připraven k funkci.
Poznámka:
Funkce autokonvergence není operativní pokud:
není vstupní signál.
vstupní signál je slabý.
obrazovka je vystavena silnému reflektoru nebo přímému
slunečnímu záření.
teletext je zobrazen.
NexTView je zobrazen.
První uvedení do chodu - Režim Menu
Následkem zemské přitažlivosti se může objevit nejasný obraz nebo smíchání různých barev kolem obrazu. V tomto případě
postupujte tak, jak je uvedeno následovně.
Seřízení prolínání barev (Konvergence)
1
Stiskněte tlačítko
MENU
, aby se Vám ukázal první stupeň menu na
obrazovce.
2
Pro vyvolání žádaného menu nebo výběru stiskněte páčku
směrem
4
nebo
$
.
Pro vstup do zvoleného menu nebo výběru ji stiskněte směrem
z
.
Pro návrat do předešlého menu nebo výběru ji stiskněte
směrem
Z
.
Pro změnu nastavení zvoleného výběru ji stiskněte směrem
$
/
4
/
Z
nebo
z
.
Pro potvrzení a uložení do paměti Vaší volby stiskněte
OK
.
3
Stiskněte tlačítko
MENU
a menu zmizí.
Tento TV promítač užívá na plátně takový režim Menu, který Vás vede různými operacemi. Použijte následující tlačítka
dálkového ovladače, pomocí kterých můžete volit Menu:
Úvod do režimu Menu na obrazovce
OK
stiskněte směrem
$/4/Z
o
stiskněte směrem
$/4/Z nebo
z
stiskněte OK
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
První uvedení do chodu - Režim Menu
Páčka: