Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [79/187]
82
System menu
System menu
Funkcja ta pozwala:
a) Osłabić zgodnie z upodobaniem natężenie sygnału stacji z lokalnej anteny gdy jest on bardzo silny (obraz ma zakłócenia
w postaci prążków).
b) Wyregulować zgodnie z upodobaniem natężenie dźwięku każdego kanału.
c) Nawet gdy automatyczne precyzyjne programowanie (ARC) jest włączone na stałe, można prezyzyjnie ręcznie
zaprogramować by poprawić odbiór obrazu gdy ulega on zakłóceniom.
d) Dostroić wyjście AV dla pozycji programów z sygnałem kodowanym, jak np. dekodera telewizji płatnej. Dzięki temu
magnetowid podłączony do telewizora nagra sygnał dekodowany.
Stosowanie funkcji “Dalsze nastawianie”
1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.
2 Naciśnij joystick w kierunku $ by wybrać symbol , a następnie
naciśnij go w kierunku
z by wybrać menu Ustawienia.
3 Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać Ręczne ustawianie,
a następnie naciśnij go w kierunku
z.
4 Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać Dalsze nastawianie,
a następnie naciśnij go w kierunku
z.
5 Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać odpowiedni numer
programu, a następnie szybko naciśnij go w kierunku
z by wybrać:
a) ATT (Zmniejszacz RF)
b) GŁOS (Własne natężenie dźwięku)
c) ARC
(Automatyczne Precyzyjne Programowanie)
d) DEKODER
Wybrany element zmienia kolor.
6 a) ATT
Naciśnij joystick w kierunku
$ a zvolte Tak a poté stiskněte
tlačítko OK. Opakujte body 5 a 6 a) pro zeslabení dalších kanálů.
b) GŁOS
Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by naregulować poziom
dźwięku kanału między -7 i +7, a następnie naciśnij OK. Powtórz
kroki 5 i 6 b) by naregulować poziom dźwięku innych kanałów.
c) ARC
Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by naregulować zakres
kanału między -15 i +15, a następnie naciśnij OK. Powtórz kroki
5 i 6 c) by precyzyjnie zaprogramować inne kanały.
d) DEKODER
Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 a zvolte AV1 (pro dekodér
zapojený do konektoru typu EURO :1/ ) lub AV2 (dla
dekodera podłączonego do złącza EURO :2/q2
(SMARTLINK), a następnie naciśnij OK. Powtórz kroki 5 i 6 d) by
wybrać wyjście AV1 lub AV2 dla innych programów.
Gdy dekoder podłączony jest do magnetowidu podłączonego
do złącza :1/ nebo :2/q2 SMARTLINK),
znajdujących się w tylnej części telewizora, znak tego dekodera
pojawi się w danym numerze programu.
7 Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny obraz telewizyjny.
Telewizor jest gotowy do użytku.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Dalsze nastawianie
PROG ARCGŁOSATT DEKODER
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
0
0
0
Nie
Nie
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wybierz: Wprowadź:
1 Nie
Tak
PROG ARCGŁOSATT DEKODER
1Tak -5
2
PROG ARCGŁOSATT DEKODER
1Tak -5 2
Nie
AV1
AV2
PROG ARCGŁOSATT DEKODER
1Tak
- 5
PROG ARCGŁOSATT DEKODER