Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [76/187]
79
PL
1
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.
2
Naciśnij joystick na pilocie w kierunku
$
by wybrać symbol
, a następnie naciśnij go w kierunk
z
by pojawiło się menu
Ustawienia
.
3
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać
Ręczne
ustawienie
, a następnie naciśnij go w kierunku
z
.
4
Naciśnij joystick w kierunku
$
lubo
4
by wybrać
Programowanie
ręczne
, a następnie naciśnij go w kierunku
z
.
5
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać numer programu
(pozycję) pod którym chcesz zapisać stację telewizyjną lub kanał
video (dla kanału video radzimy wybrać numer programu “0”).
Naciśnij 2 razy joystick w kierunku
z
by zaznaczyć kolumnę
SYS
.
6
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać system nadawania
(
B/G
dla Europy zachodniej ,
L
dla Francji,
I
dla Wielkiej Brytanii lub
D/K
dla Europy wschodniej) lub źródło wejściowe zewnętrzne
(
EXT
). Następnie naciśnij joystick w kierunku
z
by zaznaczyć
kolumnę
KAN
.
7
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać typ kanału, «
C
» dla
kanałów naziemnych (dla stacji telewizyjnych lub kanału video), «
S
»
dla kanałów telewizji kablowej lub “
F” dla sygnałów o
częstotliwości bezpośredniej. Następnie naciśnij joystick w
kierunku
z.
8a) Znając numer kanału stacji telewizyjnej, sygnału kanału video
lub zakresu, naciskaj przyciski numeryczne by bezpośrednio
wprowadzić ten numer. Następnie naciśnij OK by go zapisać.
b) Nie znając numeru kanału naciśnij joystick w kierunku $ by
wybrać SZUKAJ i telewizor rozpocznie automatyczne
poszukiwanie kolejnego kanału stacji telewizyjnej lub kanału
video. Jeśli znalezionego numeru nie chcesz zapisać
naciśnij joystick w kierunku $ by znaleźć inny kanał. Kiedy
znaleziony zostanie kanał który pragniesz zapisać naciśnij
przycisk OK.
c) By wybrać zewnętrzne źródła wejściowe (EXT), naciśnij joystick
w kierunku $ by wybrać źródło wejściowe gdzie zostało
podłączone dodatkowe urządzenie (AV1, AV2, AV3 lub AV4).
Następnie naciśnij OK by je zapisać.
9Powtórz kroki od 4 do 8 a), b) lub c) by znaleźć i zapisać więcej
kanałów.
10Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny obraz telewizyjny.
Telewizor jest gotowy do użytku.
System menu
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Programowanie ręczne
PROG KANSYSPOMIŃ NAZWA
C09
C10
ARD
BBC
B/G
B/G
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wybierz: Wprowadź:
PROG KANSYS
Nie
POMIŃ NAZWA
1
B/G
L
I
D/K
EXT
Nie 1 B/G
C
S
F
- -
PROG KANSYSPOMIŃ NAZWA
Nie 1 B/G
03
SZUKAJ
C
PROG KANSYSPOMIŃ NAZWA
Nie 3 EXT
AV1
AV2
AV3
AV4
PROG KANSYSPOMIŃ NAZWA
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
System menu
Funkcję tę należy użyć, by dowolnej w kolejności, pojedyńczo dostroić programy, (stacje telewizyjne) lub wejście video.
Ręczne programowanie telewizora