Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [75/187]
78
System menu
System menu
Menu to pozwala:
a) Wybrać opcję odbioru dźwięku bezpośrednio z telewizora lub z zewnętrznego wzmacniacza
b) Wybrać okres czasu po upływie którego telewizor przełączy się automatycznie na tryb czuwania (standby).
c) Zablokować przyciski telewizora, by działał wyłącznie przy użyciu przycisków pilota.
d) Wybrać źródło wyjściowe ze złącza EURO
:
2/
q
2
(SMARTLINK). Dzięki takiemu podłączeniu można nagrywać
programy z wejścia złącza EURO jednocześnie oglądając programy z innego źródła (jeśli podłączone video dysponuje
Smartlink podłączenie to nie jest konieczne).
Użycie menu “Funkcje”
1
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.
2
Naciśnij joystick na pilocie w kierunku
$
by wybrać pozycję symbolu
, a następnie naciśnij go w kierunku
z
by otworzyć menu
Funkcje
.
3
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać opcję menu, a
następnie naciśnij go w kierunku
z
.
(Zapoznaj się z poniższą tabelą by zobaczyć efekt działania
poszczególnych opcji).
4
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by zmienić nastawienie
wybranej opcji, a następnie naciśnij
OK
by je zapisać.
5
Naciśnij przycisk
MENU
by przywrócić normalny ekran telewizyjny.
Funkcje Efekt/Operacja
Głośnik
$
Główny
(dźwięk z telewizora)
4
Środkowy
(dźwięk z zewnętrznego)
«Sleep Timer»
4
Nie
10
min
20
min
...
90
min
Minutę zanim telewizor przełączy się na tryb
czuwania (standby), pozostający do tego momentu
czas zostanie automatycznie wyświetlony na
ekranie.
Oglądając telewizję naciśnij przycisk
by został
wyświetlony czas pozostający do wyłączenia.
Aby ponownie włączyć telewizor znajdujący się w
trybie czuwania naciśnij przycisk
na pilocie.
Blokada zabezp.
$
Nie
(tryb normalny)
4
Tak
(przyciski telewizora są zablokowane i działa on
wyłącznie dzięki przyciskom pilota).
Wyjście AV2
$
TV
(sygnał audio/video anteny)
AV1
(sygnał audio/video ze złącza EURO
:
1/
).
AV2
(signál audio/video konektoru typu EURO
:
2/
q
2
SMARTLINK).
AV3
(sygnał audio/video ze złącza EURO
:
3/
q
3).
4
AV4
(sygnał audio/video gniazda
4 znajdującego
się z przodu telewizora.
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Funkcje
Sleep Timer
Blokada zabezp.
Wyjście AV2
Nie
Nie
TV
Głośnik
Głowny
Wybierz: Wprowadź: OK
Głośnik
Głowny
Środkowy
10 Min
Sleep Timer
Blokada zabezp.
Nie
Tak
Wyjście AV2
TV
AV1
AV2
AV3
AV4
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV