Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [45/187]
47
CZ
1
Stiskněte tlačítko
MENU
na dálkovém ovladači a menu se objeví na
televizní obrazovce
.
2
Stlačte páčku na dálkovém ovládači směrem
$
a zvolte znaménko
a poté ji stlačte směrem
z
pro vstup do menu
Nastavení
.
3
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a zvolte
Manuální nastavení
a
poté ji stlačte směrem
z
.
4
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a zvolte
Ruční ladění
a poté ji
stlačte směrem
z
.
5
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
pro volbu čísla programu (pozice),
na kterém si přejete naladit televizní stanici nebo kanál videa (pro
kanál videa Vám doporučujeme zvolit číslo programu “0”). Stlačte
páčku dvakrát směrem
z
a tím se dostanete do sloupce
SYS
.
6
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
pro volbu systému televizní
stanice a kanálu videa (
B/G
pro Západní Evropu,
L
pro Francii,
I
pro
Velkou Británii nebo
D/K
pro Východní Evropu) nebo vnějšího
vstupního signálu (
EXT
). Poté stlačte páčku
z
a tím se dostanete
do sloupce
K
.
7
Stlačte páčku
$
nebo
4
pro volbu typu kanálu, “
C” pro pozemní
vysílání (pro televizní stanice nebo kanál videa), “S” pro kabelové
vysílání nebo “F” pro vstupy přímé frekvence. Poté stlačte
páčku z.
8a) Znáte-li číslo kanálu televizní stanice nebo číslo signálu kanálu
videa nebo číslo frekvence, stiskněte číselná tlačítka pro přímé
uvedení čísla. Poté stiskněte OK
a tím číslo uložíte.
b) Neznáte-li číslo kanálu, stlačte páčku $ pro volbu NAJDI a
promítač začne automaticky hledat následující kanál televizní
stanice nebo kanál signálu videa. Jestliže nechcete uložit tento
kanál, stlačte páčku $ a hledejte jiný kanál. Až najdete ten
kanál, který si přejete uložit, stiskněte tlačítko OK.
c) Pro vnější vstupní signály (EXT), stlačte páčku $ pro volbu
vstupního signálu, ve kterém jste zapojili zařízení (AV1, AV2, AV3
nebo AV4). Poté stisknout OK a tím uložit.
9Opakujte body 4 až 8 a) b) c) pro všechny další kanály, které si
přejete naladit a uložit.
10Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí.
Televizor je připraven k funkci.
Režim Menu
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Ruční ladění
PROG K.SYSSKOČ NÁZEV
C09
C10
ARD
BBC
B/G
B/G
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Výběr: Zadat:
PROG K.SYS
Vyp
SKOČ NÁZEV
1
B/G
L
I
D/K
EXT
Vyp 1 B/G
C
S
F
- -
PROG K.SYSSKOČ NÁZEV
Vyp 1 B/G
03
NAJDI
C
PROG K.SYSSKOČ NÁZEV
Vyp 3 EXT
AV1
AV2
AV3
AV4
PROG K.SYSSKOČ NÁZEV
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Režim Menu
Tato funkce slouží pro postupné ladění kanálů (televizních stanic) nebo vstupu do videa podle Vaší volby.
Ruční ladění televizoru