Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [125/187]
129
HU
Probléma
Nincs kép (a képernyő sötét) és nincs
hang.
Gyenge a kép vagy nincs kép (a
képernyő sötét), de jó a hang.
RGB videoberendezés nézésekor
gyenge a képminőség.
Jó képminőség, de nincs hang.
A színes műsorok nem láthatók
színesben.
Programváltáskor vagy a teletext
kiválasztásakor a kép eltorzul.
Csíkos a kép.
Zajos kép.
A távvezérlő nem működik.
A készenléti üzemmód (standby) jelzője
villog.
Kiegészítő információ
Kiegészítő információ
Az alábbiakban ismertetünk néhány egyszerű megoldást arra az esetre, ha valamilyen kép- vagy hangprobléma fordulna elő.
Problémamegoldás
Megoldás
Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz.
Nyomja meg a gombot az előlapon.
Ha a jelző világít, nyomja meg a távvezérlő gombját.
Ellenőrizze az antennacsatlakozást.
Kapcsolja ki 3-4 másodpercre a készüléket, majd ismét kapcsolja be az
előlapján lévő gombbal.
A menürendszerben válassza ki a “Képbeállítás”-t, majd állítsa be újra a
“Kontraszt”-ot, “Színárnyalat”-ot és “Fényerő”-t.
Nyomja meg többször a távvezérlő gombját, amíg a 1 jelkép
megjelenik a képernyőn.
Nyomja meg a távvezérlő +/- gombját.
Győződjön meg arról, hogy a menürendszer “Jellemzők” menüjében a
“Fő”-ben a “Hangszóró” ki legyen választva.
A menürendszerben válassza ki a “Képbeállítás”-t, majd állítsa be újra a
színt.
Kapcsolja ki a készülék hátlapján lévő 21 pólusú eurocsatlakozóhoz
csatlakoztatott készüléket.
Állítsa be az ATT finomítót. Ehhez lásd “A “További programok tárolása”
funkció használata” c. fejezetet.
A menürendszerben állítsa be a csatornák finomhangolását (AFT) a jobb
képvétel érdekében. Ehhez lásd “A “További programok tárolása” funkció
használata” c. fejezetet.
Cserélje ki az elemeket.
Forduljon a legközelebbi Sony márkaszervízhez.
Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon szakemberhez.
SOHA ne nyissa ki a készüléket.