Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [36/187]
38
Instalace
Zkontrolujte, jestli jsou baterie vloženy ve správné pozici. Berte ohled na životní prostředí. Použitých baterií se zbavujte
způsobem, který životní prostředí nepoškozuje.
Vložení baterií do dálkového ovladače
Přípojné kabely se nedodávají.
Připojení anteny a videa
nebo
OUT IN
Konektor typu EURO je přídavné zařízení.
Jeho použitím můžete zlepšit kvalitu obrazu a zvuku
při použití videa.
Jestliže nepoužijete konektor typu EURO, po
automatickém naladění promítače bude ještě třeba
ručně doladit signální kanál videa. Podrobnější
informace najdete v kapitole “Ruční ladění televizoru”.
Také můžete zkonzultovat Návod k obsluze Vašeho
videa, kde se dozvíte, jak získat kanál signálu videa.
Instalace