Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [81/187]
84
System menu
Telewizor dysponuje możliwością przeglądu niektórych dostępnych funkcji.
Przegląd poszczególnych funkcji
System menu
1
Naciśnij przycisk
MENU
na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.
2
Naciśnij joystick w kierunku
$
by wybrać symbol , a następnie
naciśnij go w kierunku
z
by pojawiło się na ekranie menu
Ustawienia
.
3
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać menu
Ręczne
ustawianie
, a następnie naciśnij go w kierunku
z
.
4
Naciśnij joystick w kierunku
$
lub
4
by wybrać
Demo
, a następnie
naciśnij go w kierunku
z
, by rozpoczął się przegląd.
Na ekranie pojawi się większość funkcji którymi dysponuje
telewizor
.
Uwagi:
Naciśnij przycisk
na pilocie by przerwać przegląd i przywrócić
normalny ekran telewizyjny.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Wybierz: Wprowadź:
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo Start
- - - - - - -