Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [44/187]
46
Režim Menu
Režim Menu
Toto menu Vám umožní:
a) Volbu, chcete-li poslouchat zvuk přímo z promítače nebo prostřednictvím vnějšího zesilovače.
b) Volbu časového intervalu, po kterém promítač automaticky přejde do režimu časového vypnutí (standby).
c) Blokovat tlačítka promítače tak, že bude možné ovládat je pouze dálkovým ovládačem.
d) Volbu výstupních signálů pro konektor typu EURO
:
2/
q
2
(SMARTLINK). Tímto způsobem budete moci nahrávat
prostřednictvím tohoto Eurokonektoru, zatímco budete sledovat vysílání jiného signálu (má-li Vaše video Smartlink,
tento postup není potřeba).
Použití menu “Spec. funkce”
1
Stisknout tlačítko
MENU
na dálkovém ovládači a menu se objeví na
obrazovce.
2
Stlačte páčku na dálkovém ovládači směrem
$
a zvolte znaménko
, poté ji stlačte směrem
z
a vstoupíte do menu
Spec. funkce
.
3
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a tím nastavíte volbu menu, které si
přejete a poté ji stlačte směrem
z
.
(Přečtěte si spodní tabulku a uvidíte obsah každé volby).
4
Stlačit páčku směrem
$
nebo
4
pro úpravu seřízení volby a poté
stisknout
OK
a tím uložit.
5
Stisknout tlačítko
MENU
a menu zmizí.
Spec. funkce Efekt/Operace
Reproduktor
$
Hlavní
(zvuk promítače)
4
Středový
(zvuk vnějšího zesilovače)
Čas do vypnutí
4
Vyp
10
min
20
min
...
90
min
Minutu před tím, než promítač vstoupí do režimu
dočasného vypnutí (standby), zbývající čas se
automaticky objeví na obrazovce.
Zatímco sledujete televizi,stiskněte tlačítko
a tak
se objeví čas, který zbývá do vypnutí.
Pro zpětné zapnutí promítače po režimu dočasného
vypnutí, stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovládači.
Rodičovský zámek
$
Vyp
(normální režim)
4
Zap
(tlačítka promítače nefungují, promítač funguje
pouze použitím dálkového ovládače).
Výstup AV2
$
TV
(signál audio/video antény)
AV1
(signál audio/video konektoru typu EURO
:
1/
).
AV2
(signál audio/video konektoru typu EURO
:
2/
q
2
SMARTLINK).
AV3
(signál audio/video konektoru typu EURO
:
3/
q
3).
4
AV4
(signál audio/video konektoru
umístěném na
čelní straně promítače.
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Spec. funkce
Čas do vypnutí
Rodičovský zámek
Výstrup AV2
Vyp
Vyp
TV
Výběr: Zadat:
Reproduktor
Hlavní
Reproduktor
Hlavní
Středový
10 Min
Čas do vypnutí
Rodičovský zámek
Vyp
Zap
Výstrup AV2
TV
AV1
AV2
AV3
AV4
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV