Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [53/187]
55
CZ
1
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači pro volbu obrazů. Na
obrazovce se objeví 13 čísel programů s tím, který jste sledovali
uprostřed.
2
Stlačte páčku směrem
$
,
4
,
Z
nebo
z
, což Vám umožní pohyb v
těchto 13 programech.
3
Stiskněte tlačítko
OK
a zvolte kanál označený rámečkem. Tento
kanál se přemístí do středu.
4
Stiskněte tlačítko para volver a la pantalla normal de televisión.
Režim Menu
Režim Menu
Tato funkce (Multi PIP z angličtiny Multi picture in Picture) zobrazuje posloupnost 12 statických obrazů a jeden třináctý, který
je v pohybu. Je možné zvolit kanál, který si přejete vidět, ať už na celé obrazovce nebo v multi obrazech.
Multi Obrazy (Multi PIP)
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Zapojení a vypojení funkce PAP
Stiskněte tlačítko
/
na dálkovém ovládači a objeví se Vám dvě
obrazovky formátu 4:3, opětovným stisknutím vystoupíte z funkce PAP
a vrátíte se na normální obrazovku.
Volba signálů PAP
1
Pro změnu obrazu na levé části obrazovky:
Se zapnutou funkcí PAP, stiskněte číselná tlačítka na dálkovém
ovládači (pro volbu televizního kanálu) nebo stiskněte tlačítko
(pro
volbu vstupu do videa).
2
Pro změnu obrazu na pravé části obrazovky:
Se zapnutou funkcí PAP, stiskněte tlačítko
na dálkovém ovládači.
Až se objeví znaménko
na spodní části pravé obrazovky, stiskněte
číselná tlačítka (pro volbu televizního kanálu) nebo stiskněte tlačítko
(pro volbu vstupu do videa).
Záměna obrazovek
Se zapnutou funkcí PAP, stiskněte tlačítko / na dálkovém ovládači
pro záměnu obou obrazovek.
Rozšíření velikosti obrazovek
Se zapnutou funkcí PAP, opakovaně stlačte páčku směrem
Z
nebo
z
a
tím rozšíříte velikost obou obrazovek.
Volba zvuku pravé části obrazovky
Se zapnutou funkcí PAP, zkonzultujte kapitolu “Seřízení zvuku” tohoto
návodu k obsluze a upravte
l
Dvojí zvuk” v “PAP”.
Tato funkce (PAP z angličtiny Picture and Picture) rozděluje plátno na dvě části a tím umožňuje sledovat dva kanály
najednou (chcete-li na jedné části se zároveň promítá video).
Zvuk levé části obrazovky přichází z reproduktorů promítače a zvuk pravé části obrazovky je slyšet prostřednictvím
sluchátek.
Dva obrazy na obrazovce (PAP)
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV