Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [52/187]
54
Režim Menu
Režim Menu
Tato funkce umožňuje stanovit název libovolného zařízení zapojeného k promítači. Název může mít pouze pět znaků (písmen
nebo čísel).
Identifikace vstupních signálů
1
Stiskněte tlačítko
MENU
na dálkovém ovládači a menu se objeví na
obrazovce.
2
Stlačte páčku směrem
$
a zvolte znaménko , poté ji stlačte
směrem
z
pro vstup do menu
Nastavení
.
3
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a zvolte
AV předvolby
a poté ji
stlačte směrem
z
.
4
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a zvolte vstupní signál, kterému
chcete dát název (AV2) a poté ji stlačte směrem
z
a dostanete se do
první položky sloupce
POPIS
.
5
Stlačte páčku směrem
$
nebo
4
a zvolte jedno písmeno, číslo, “+”
nebo mezeru a poté ji stlačte směrem
z
pro potvrzení tohoto znaku.
Zvolte zbývající čtyři znaky stejným způsobem.
6
Po zvolení všech znaků, stiskněte tlačítko OK.
7 Opakujte body 4 až 6, chcete-li udělit název dalším vstupním
signálům.
8 Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí z obrazovky.
Vždy, když vyberete zařízení, jehož vstupnímu signálu jste udělili
název, tento název se na obrazovce objeví na několik vteřin.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
AV předvolby
VSTUP POPIS
VIDEO
VIDEO
VIDEO
AV1
AV2
AV3
AV4
Výběr: Zadat:
AV předvolby
VSTUP POPIS
IDEO
V
VIDEO
VIDEO
AV1
AV2
AV3
AV4
Výběr A-Z, 0-9: Potvrzení: OK