Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [71/187]
74
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Ta k
Ta k
DRC 50
Ustawienia dźwięku
Tryb korektora
Ustawienia
korektora
Balans
Głośność
Przestrzeń
Autom. reg. głośn.
Podw. dźwięk
Głośność
Podw. dźwięk
Własny
Mono
Nie
Nie
Nie
Mono
0
.
0
0
Wybierz: Wprowadź: OK
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Czy chcesz rozpocząć automa-
tyczne programowanie?
Tak: OK Nie:
Sortowanie programów
Wyb. program:
Potwier
:
PROG KAN NAZWA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C03
C05
C07
C08
C09
C11
C12
C13
C14
C15
C16
TV 5
PRO 7
EU-SP
SWF
RTL
SAT
MDR
DDI
DSF
RTL 2
KAB 1
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Wybierz: Wprowadź:
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo Start
- - - - - - -
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Telegazeta
Góra / Dół / Cała
Usunięcie tekstu
Odsłanianie
Strona na czas
Przegłąd stron
Wybierz: Wprowadź menu:
System menu
Krótki przewodnik po systemie menu
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Ta k
Ta k
DRC 50
Ustawienia dźwięku
Tryb korektora
Ustawienia
korektora
Balans
Głośność
Przestrzeń
Autom. reg. głośn.
Podw. dźwięk
Głośność
Podw. dźwięk
Mono
Nie
Nie
Nie
Mono
0
.
0
0
Własny
Wybierz: Wprowadź menu:
Funkcje
Sleep Timer
Blokada zabezp.
Wyjście AV2
Nie
Nie
TV
Głośnik
Głowny
Wybierz: Wprowadź menu:
Set Up
Auto Tuning
Programme Sorting
Select NexTView
AV Preset
Manual Set Up
Select:
Enter Menu:
Set Up
Auto uning
Programme Sorting
Select NexTView
AV Preset
Manual Set Up
Select:
Enter Menu:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Wybierz: Wprowadź menu:
- - - - - - -
Funkcje
Sleep Timer
Blokada zabezp.
Wyjście AV2
Nie
Nie
TV
Głośnik
Głowny
Wybierz: Wprowadź: OK
Szersza informacja
w rozdziale
“Włączanie telewizora
i automatyczne
programowanie”
Szersza informacja w
rozdziale “Ręczne
programowanie
telewizora”,
“Identyfikacja
poszczególnych
kanałów” i “Pomijanie
numerów programów”
Szersza informacja w
rozdziale “Stosowanie
funkcji Dalsze
nastawianie”
Szersza informacja w
rozdziale “Regulacja
geometrii obrazu dla
źródła RGB”
Szersza informacja w
rozdziale
“Wprowadzenie
Identyfikatora
Osobistego”
Szersza informacja
w rozdziale “Przegląd
poszczególnych
funkcji”
Szersza informacja
w rozdziale
“Regulacja obrazu”
Szersza informacja
w rozdziale
“Regulacja dźwięku”
Szersza informacja
w rozdziale
“Użycie menu Funkcje”
Szersza informacja
w rozdziale
“Włączanie telewizora
i automatyczne
programowanie”
Szersza informacja
w rozdziale
“Włączanie telewizora
i automatyczne
programowanie”
Szersza
informacja w
rozdziale
“NexTView”
Szersza
informacja w
rozdziale
“Identyfikacja
źródeł
wejściowych”
Szersza
informacja w
rozdziale
“Telegazeta”
System menu