Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [47/187]
49
CZ
1 Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládači a menu se objeví na
obrazovce.
2 Stlačte páčku směrem $ a zvolte znaménko a poté ji stlačte
směrem
z pro vstup do menu Nastavení.
3 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 pro volbu Manuální nastavení a
poté ji stlačte směrem
z.
4 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 pro volbu Ruční ladění a poté ji
stlačte směrem
z.
5 Stlačte páčku směrem $ nebo 4 pro volbu pozice programu, který
chcete a poté ji stlačte směrem
z pro vstup do sloupce SKOČ.
6 Stlačte páčku směrem $ pro volbu Zap a poté stistknout OK a tím
uložit.
7 Opakujte body 5 a 6 pro všechny další pozice programu, které si
přejete vynechat.
8 Stiskněte tlačítko MENU a menu zmizí.
Pro zvolení kanálu (televizní stanice) tlačítkem PROGR +/-, kanál se
neobjeví, ale může být zvolen stisknutím odpovídajícího čísla
programu prostřednictvím číselných tlačítek na číselné stupnici.
Režim Menu
Režim Menu
Tato funkce umožňuje naprogramovat promítač tak, aby vynechal čísla programů, které si nepřejete, pokud jsou kanály
volené pomocí tlačítka PROGR +/-. Jestliže časem chcete opět používat číslo vynechaného programu, postupujte tak, jak
se následovně popisuje, ale zvolte Vyp namísto Zap v bodě 6.
Vynechávání programových pozic
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Nastavení Obrazu
Výběr: Zadat Menú:
Reźim obrazu
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Reset
Umělá inteligence
Redukce dig. šumu
Digitálni Režim
Osobní
Zap
Zap
DRC 50
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
Start
- - - - - - -
Výběr: Start auto. lad.:
Nastavení
Automatické ladění
Třídění programů
Vyber NexTView
AV předvolby
Manuální nastavení
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
Manuální nastavení
Jazyk/Země
Ruční ladění
Rozšířené předvolby
RGB Nastavení
Osobní ID číslo
Ukázka
- - - - - - -
Výběr: Zadat:
1 B/G
C 09
ARD
Vyp
Zap
PROG K.SYSSKOČ NÁZEV