Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [78/187]
81
PL
1 Naciśnij przycisk MENU na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.
2 Naciśnij joystick w kierunku $ by wybrać symbol , a następnie
naciśnij go w kierunku
z by pojawiło się menu Ustawienia.
3 Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać Ręczne ustawianie,
a następnie naciśnij go w kierunku
z.
4 Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać Programowanie
ręczne, a następnie naciśnij go w kierunku
z.
5 Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać numer programu
który chcesz pominąć, a następnie naciśnij go w kierunku
z by
wybrać kolumnę POMIŃ.
6 Naciśnij joystick w kierunku $ pby wybrać Tak, a następnie
naciśnij OK by wybór zapisać.
7 Powtórz kroki 5 i 6 by pominąć inne numery programów.
8 Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny ekran telewizyjny.
Przy wyborze kanału (stacji telewizyjnej) przy użyciu przycisku
PROGR +/-, pominięty kanał nie pojawi się. Jednakże kanał ten
można wybrać przyciskami numerycznych.
System menu
System menu
Telewizor można zaprogramować w taki sposób by pomijać pozycje programów przy wybieraniu kanałów przyciskami
PROGR +/-. Aby później przywrócić możliwość wybierania pominiętego numeru programu należy ponownie wykonać
opisane tu czynności, przy czym w punkcie 6 należy wybrać Nie zamiast Tak.
Pomijanie numerów programów
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
1 B/G
C 09
ARD
Nie
Tak
PROG KANSYSPOMIŃ NAZWA