Sony FD TRINITRON KP-48PS1K Инструкция по эксплуатации онлайн [77/187]
80
System menu
System menu
Nazwy kanałów (stacji telewizyjnych) zazwyczaj uzyskuje się automatycznie z telegazety jeśli jest ona dostępna. Kanałowi
lub sygnałowi wejściowemu video można też nadać nazwę składającą się z maks. 5 znaków (liter lub cyfr). Dzięki temu
można z łatwością zidentyfikować kanał (stację telewizyjną) lub źródło video które pojawiają się na ekranie.
Identyfikacja poszczególnych kanałów
1Naciśnij przycisk MENU na pilocie aby menu pojawiło się na
ekranie.
2Naciśnij joystick w kierunku $ by wybrać symbol , a następnie
naciśnij go w kierunku
z by zostało wyświetlone menu
Ustawienia.
3Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać Ręczne
ustawianie, a następnie naciśnij go w kierunku
z.
4Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać Programowanie
ręczne, a następnie naciśnij go w kierunku
z.
5Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać numer programu z
kanałem któremu chcesz nadać nazwę.
6Kilkakrotnie naciśnij joystick w kierunku z aż zostanie zaznaczony
pierwszy element w kolumnie NAZWA.
7Naciśnij joystick w kierunku $ lub 4 by wybrać literę, cyfrę, “+” lub
puste miejsce, a następnie naciśnij go w kierunku
z by potwierdzić
wybór znaku. Pozostałe cztery znaki wybierz w ten sam sposób.
8Po wybraniu wszystkich znaków naciśnij OK.
9Powtórz kroki od 5 do 8 jeśli chcesz nadać nazwy pozostałym
kanałom.
10Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny obraz telewizyjny.
Gdy wybiera się nazwany kanał, jego nazwa przez kilka sekund
widoczna jest na ekranie.
S
RM
892
PROGR
MENU
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
VIDEO TV
Regulacja Obrazu
Wybierz: Wprowadź menu:
Tryb Obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
Zerowanie
Sztuczna intel.
Detekcja zakłóceń
Tryb cyfrowy
Własny
Tak
Tak
DRC 50
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
Start
- - - - - - -
Wybierz: Strojenie auto.:
Ustawienia
Automat. strojenie
Sortowanie programów
Wybierz NexTView
Nastawianie AV
Ręczne ustawianie
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Ręczne ustawianie
Język/Kraj
Programowanie ręczne
Dalsze nastawianie
Ustawienia RGB
Ident. osobisty
Demo
- - - - - - -
Wybierz: Wprowadź:
Programowanie ręczne
PROG KANSYSPOMIŃ NAZWA
C09
C10
ARD
BBC
B/G
B/G
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wybierz: Wprowadź:
Nie 1 B/G
C 03
A
PROG KANSYSPOMIŃ NAZWA