KAZ - 13
Wi-Fi арқылы қосылу
Байланыс орнату алдындағы тексеру әрекеттерінің тізімі
1. Samsung Smart TV теледидарының 2013 жылдан кейін шығарылғандығын растаңыз. Бұл
функция тек 2013 жылдан кейін шығарылған Samsung Smart TV теледидарларымен
үйлесімді.
2. Сымсыз роутер (Wi-Fi) дайын әрі жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
3. ТД сымсыз роутерге (Wi-Fi желісі) қосылғанына көз жеткізіңіз.
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
1-қадам: Soundbar құрылғысын Wi-Fi желісіне қосу
1. WIFI” режимін таңдау үшін, Soundbar құрылғысының жоғарғы жағындағы немесе
қашықтан басқару құралындағы астапқы көз) түймесін басыңыз.
Таңдалған Samsung теледидарларын (Bluetooth-і бар 2016 ~ 2018 Samsung смарт
теледидарлары) пайдаланған жағдайда
WIFI” режимін ТД қосулы кезде таңдасаңыз, ТД экранында Soundbar құрылғысын
сымсыз роутерге (Wi-Fi) жалғау бойынша нұсқаулар беретін қалқымалы терезе
көрсетіледі. ТД қалқымалы терезесіндегі нұсқауларды қараңыз.
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
WIFI
2. Мобильді құрылғыны (смартфон, планшет және т.б.) ТД қосылған Wi-Fi желісіне қосыңыз.