Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [48/135]
UKR - iii
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
1. Переконайтеся, що ваше побутове
джерело змінного струму відповідає
вимогам до живлення електричним
струмом, зазначеним на ідентифікаційній
наклейці (розташовується знизу виробу).
Установлюйте пристрій горизонтально на
стійкій поверхні (наприклад, на меблях) і
забезпечте достатньо простору для
належної вентиляції 710 cm.
Переконайтеся, що вентиляційні отвори
не заблоковано. Не розміщуйте пристрій
на підсилювачі чи іншому обладнанні, яке
може нагріватися. Цей пристрій
розроблено для тривалого використання.
Щоб повністю вимкнути пристрій,
від’єднайте штепсель від стінної розетки зі
змінним струмом. Якщо пристрій не
використовуватиметься тривалий час,
від’єднайте штекер живлення від розетки.
2. Відключайте штекер живлення від
електричної розетки зі змінним струмом
під час грози.
Перепади напруги, спричинені
блискавкою, можуть пошкодити пристрій.
3. Уникайте потрапляння на пристрій
прямого сонячного світла, утримуйте його
на відстані від інших джерел тепла. Це
може призвести до перегрівання та
неправильної роботи пристрою.
4. Забезпечте захист пристрою від дії вологи
(наприклад, вази з водою), надмірного
тепла (наприклад, камін) та обладнання,
яке створює потужні магнітні чи
електричні поля. У разі неправильної
роботи пристрою відключіть його від
джерела живлення. Цей пристрій не
призначений для промислового
використання. Його призначено
виключно для особистого використання.
Якщо пристрій зберігається в умовах
низької температури, це може стати
причиною виникнення конденсату. У разі
транспортування пристрою в зимовий
період перед його використанням
зачекайте приблизно 2 години, щоб
температура зрівнялася з кімнатною.
5. Батареї, що використовуються в цьому
пристрої, містять хімічні речовини,
небезпечні для навколишнього
середовища. Не утилізуйте батареї разом
зі звичайним домашнім сміттям. Не
кидайте батареї у вогонь. Не розбирайте,
не нагрівайте батареї і не замикайте їх
контакти. Неправильно вставлена батарея
може стати причиною вибуху. Замінюючи
батареї, перевіряйте, чи вони того самого
(або подібного) типу.
ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК
Цей посібник користувача складається з двох
частин: спрощеного друкованого ПОСІБНИКА
КОРИСТУВАЧА та докладної ПОВНОЇ ВЕРСІЇ
ПОСІБНИКА, що доступна для завантаження.
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Вивчіть цей посібник для ознайомлення з
правилами техніки безпеки, процедурою
встановлення виробу, його компонентами,
підключеннями та технічними
характеристиками.
ПОВНА ВЕРСІЯ ПОСІБНИКА
ПОВНА ВЕРСІЯ ПОСІБНИКА доступна на
веб-сайті центру клієнтської підтримки
Samsung (для отримання доступу до
посібника відскануйте QR-код). Щоб
переглянути посібник на комп’ютері чи
мобільному пристрої, завантажте його у
форматі документа з веб-сайту Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Зовнішній вигляд, технічні характеристики продукту й
екран програм можуть змінюватися без попередження.