Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [76/135]
UKR - 27
󰟸
Відтворення /
пауза
(BT/Wi-Fi)
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
Натисніть кнопку p, щоб тимчасово призупинити відтворення музичного файлу.
Якщо натиснути цю кнопку знову, відтворення музичного файлу продовжиться.
󰟹
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
Вгору/Вниз/
Вліво/Вправо
Натискайте у вказаних місцях для вибору елемента
Вгору/Вниз/Вліво/Вправо.
Натискайте області переходу Вгору/Вниз/Вліво/Вправо на кнопці для вибору або
завдання функцій.
Пропуск музичного запису
Натисніть кнопку Вправо для вибору наступного музичного файлу. Натисніть
кнопку Вліво для вибору попереднього музичного файлу.
Anynet+ / Auto Power Link
Ви можете вмикати або вимикати функції Anynet+ та Auto Power Link.
Функція Anynet+ та автоматичне керування живленням вмикаються чи
вимикаються відповідно натисненням кнопки Вправо або Вліво.
Anynet+ : якщо звукову панель Soundbar підключено до телевізора Samsung
через кабель HDMI, ви можете керувати своєю звуковою панеллю Soundbar
за допомогою пульта дистанційного керування від телевізора Samsung.
Натисніть і втримуйте кнопку Вправо впродовж 5 секунд, щоб увімкнути (ON)
чи вимкнути (OFF) функцію Anynet+.
Auto Power Link : якщо звукову панель Soundbar підключено до телевізора за
допомогою цифрового оптичного кабелю, звукова панель Soundbar може
вмикатися автоматично під час увімкнення телевізора. Натисніть і втримуйте
кнопку Вліво впродовж 5 секунд, щоб увімкнути (ON) чи вимкнути (OFF)
функцію Auto Power Link.
Функції Anynet+ / Auto Power Link за замовчуванням увімкнено (ON).
ID SET
Натисніть і втримуйте кнопку Вгору впродовж 5 секунд, щоб здійснити
процедуру ID SET.