Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [47/135]
UKR - ii
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО
БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ
БО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).
ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО
ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО
ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ,
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.
Див. таблицю нижче з поясненнями символів,
які можуть бути нанесені на виріб Samsung.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ
Це позначення вказує на високу
напругу всередині виробу. Будь-який
контакт із будькою внутрішньою
деталлю виробу може бути
небезпечним.
Це позначення вказує на те, що до
виробу додаються важливі довідкові
матеріали, які стосуються його
експлуатації та обслуговування.
Виріб класу ІІ: цей символ вказує на
те, що в заземленні немає потреби.
Якщо символу немає на виробі зі
шнуром живлення, виріб СЛІД
надійно під’єднати до захисного
заземлення емлі).
Мережа змінного струму: цей символ
вказує, що номінальне значення
напруги, позначене цим символом,
позначає мережу змінного струму.
Мережа постійного струму: цей
символ вказує, що номінальне
значення напруги, позначене цим
символом, позначає мережу
постійного струму.
Застереження, перегляньте
інструкції: цей символ вказує на
потребу переглянути посібник
користувача щодо подальших
вказівок безпеки.
УВАГА
Щоб зменшити ризик займання чи
ураження електричним струмом, уникайте
потрапляння виробу під дощ або
використання його в середовищі з високим
рівнем вологості.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ,
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ
КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ
ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР
РОЗЕТКИ.
Продукт необхідно підключати до розетки
змінного струму з належним захисним
заземленням.
Щоб відключити пристрій від джерела
живлення, необхідно витягти штекер із
розетки, тому він має бути завжди
доступним.
Уникайте потрапляння на пристрій
крапель або бризок. Не розміщуйте на
пристрої предмети з водою, наприклад
вази.
Щоб повністю вимкнути цей продукт,
витягніть штепсель зі стінної розетки.
Штепсель має бути легкодоступним за
будь-яких умов.