Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [68/135]
UKR - 19
У чому полягає різниця між режимами BT READY та BT PAIRING?
BT READY : У цьому режимі можна здійснювати пошук телевізорів, які ви підключали раніше,
або ж підключати мобільний пристрій, що підключався раніше, до звукової панелі Soundbar.
BT PAIRING : У цьому режимі до звукової панелі Soundbar можна підключати новий пристрій.
(Натисніть кнопку PAIR на пульті дистанційного керування або ж натисніть і втримуйте
кнопку (Джерело) у верхній частині звукової панелі Soundbar упродовж щонайменше
5 секунд, поки звукова панель Soundbar перебуває в режимі «BT».)
ПРИМІТКИ
Якщо під час підключення пристрою Bluetooth система попросить ввести PIN-код, наберіть
<0000>.
Якщо відстань між звуковою панеллю Soundbar та пристроєм Bluetooth у режимі
підключення Bluetooth перевищить 10 m, зв’язок Bluetooth перерветься.
Після 18 хвилин перебування в стані готовності звукова панель Soundbar автоматично
вимикається.
За наступних умов звукова панель Soundbar може не здійснювати пошук пристроїв Bluetooth
та може не встановлювати підключення належним чином:
якщо навколо звукової панелі Soundbar наявне сильне електричне поле;
якщо кілька пристроїв Bluetooth одночасно намагаються створити пару зі звуковою
панеллю Soundbar;
якщо пристрій Bluetooth вимкнено, або його немає на місці, чи він несправний.
Електронні пристрої можуть спричиняти радіозавади. Тримайте пристрої, які генерують
електромагнітні хвилі (мікрохвильові печі, пристрої бездротової локальної мережі тощо),
подалі від головного пристрою звукової панелі Soundbar.
Акустична система Soundbar підтримує дані SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
Підключення до пристрою Bluetooth лише з підтримкою профілю A2DP (AV).
Акустичну систему Soundbar не можна підключити до пристрою Bluetooth, який підтримує
лише функцію гарнітури (Hands Free).
Якщо вибрати пункт «[AV] Samsung Soundbar Q90R» у списку знайдених пристроїв, звукова
панель автоматично переходить у режим «BT». Це відбувається, якщо раніше з’єднання між
відповідними пристроями вже встановлювалося.
Доступно, тільки якщо Soundbar є в списку підключень на пристрої Bluetooth.
(Тобто цей пристрій Bluetooth уже підєднувався до Soundbar принаймні один раз.)
Soundbar з’являтиметься в списку підключень на пристрої Bluetooth, лише коли на Soundbar
відображатиметься повідомлення «BT READY».
Якщо звукова панель Soundbar вже перебуває в режимі Bluetooth і між нею та якимось
пристроєм Bluetooth створено пару, цю звукову панель Soundbar вже не можна з’єднати з
іншим пристроєм Bluetooth.