Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [77/135]
UKR - 28
󰟺
Керування
звуком
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
Ви можете вибрати TREBLE, BASS, SYNC, CENTER LEVEL, SIDE LEVEL, FRONT TOP
LEVEL, REAR LEVEL, REAR TOP LEVEL, а також VIRTUAL ON/OFF.
Для керування гучністю чи басовими звуками виберіть TREBLE чи BASS в
налаштуваннях звуку, після чого відрегулюйте гучність у діапазоні від –6 до +6
за допомогою кнопок Вгору/Вниз.
Натисніть і втримуйте кнопку (Керування звуком) приблизно 5 секунд, щоб
відрегулювати звук для кожного частотного діапазону. За допомогою кнопок
Вліво/вправо можна вибирати частотні діапазони 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2kHz,
2,5kHz, 5kHz та 10kHz, для кожного з яких можна задавати налаштування від –6
до +6 за допомогою кнопок Вгору/вниз.
Для керування гучністю басових звуків на кожному динаміку виберіть CENTER
LEVEL, SIDE LEVEL або FRONT TOP LEVEL в налаштуваннях звуку, після чого
відрегулюйте гучність у діапазоні від –6 до +6 за допомогою кнопок Вгору/Вниз.
Якщо відтворення відео на телевізорі та звуку та звуковій панелі Soundbar не
синхронізовано, виберіть SYNC в меню Керування звуком, після чого задайте
затримку звуку в діапазоні від 0 до 300 мс за допомогою кнопок Вгору/Вниз.
Якщо підключено динаміки об’ємного звуку, виберіть REAR LEVEL або REAR TOP
LEVEL, а потім натискайте кнопки Вгоруниз, щоб регулювати гучність у
діапазоні від 6 до +6. Функцію VIRTUAL динамік можна ON/OFF за допомогою
кнопок Вгору/Вниз.
SYNC підтримується лише в деяких функціях.
Ініціалізація
Вимкнувши звукову панель Soundbar, натисніть і утримуйте кнопку
(Керування звуком) понад 5 секунд, доки динамік не ввімкнеться. На дисплеї
з’являється напис «INIT» та ініціалізується звукова панель Soundbar.
󰟻
VOL WOOFER
SOUND
MODE
PAIR
WOOFER
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність сабвуфера між –12 та
діапазоном від 6 до +6. Натисніть кнопку, що задати для сабвуфера рівень гучності 0.
󰟼
VOL BASS
SOUND
MODE
PAIR
VOL
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Переведіть кнопку вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність.
Вимкнути звук
Для вимкнення звуку натисніть кнопку VOL. Щоб відновити звук, натисніть цю
кнопку ще раз.