Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [99/135]
KAZ - 5
03 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ҚОСУ
Электр қуатын қосу
Сабвуферді, динамикті және Soundbar құрылғысын электр розеткасына келесі ретпен қосу үшін
қуат компоненттерін (1, 2
, 3
) пайдаланыңыз:
1 Қуат сымын Сабвуферге қосыңыз.
2 Қуат сымын сол жақ және оң жақ динамиктерге қосыңыз.
3
Қуат сымын Soundbar құрылғысына қосыңыз.
Төмендегі суреттерді қараңыз.
Қажетті электр қуаты мен тұтынылатын қуат туралы қосымша ақпаратты өнімге
жапсырылған жапсырмадан қараңыз. (Жапсырма: Soundbar негізгі құрылғысының түбі)
POWER
Сабвуфердің
артқы жағы
1 Қуат сымы
Электр қуатын қосу
POWER
POWER
Сол және оң жақ
динамиктердің
төменгі жағы
2 Қуат сымы
Электр қуатын қосу
Soundbar негізгі
құрылғысының түбі
POWER
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
POWER
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI OUT
(TV-ARC)
SERVICE
NETWORK
ID SET
(WOOFER/REAR)
POWER
Электр қуатын қосу
3 Қуат сымы
POWER