KAZ - 18
06 МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАЛҒАУ
Bluetooth арқылы байланыстыру
Мобильді құрылғы Bluetooth арқылы қосылғанда, кабельдерді жалғамай-ақ, стерео дыбысты
естуге болады.
Бір уақытта тек бір Bluetooth құрылғысын қосуға болады.
SOUND
MODE
PAIR
НЕМЕСЕ
Soundbar құрылғысының жоғарғы жағы
Bluetooth құрылғысы
Бастапқы байланыс
1. BT PAIRING” режиміне өту үшін, қашықтан басқару пультіндегі PAIR түймесін басыңыз.
(НЕМЕСЕ)
a. Жоғарғы панельдегі астапқы көз) түймесін басыңыз, содан кейін “BT
режимін таңдаңыз.
Егер Soundbar құрылғысына ешқандай Bluetooth құрылғысы қосылмаған болса,
BTрежимі автоматты түрде бірер секунд ішінде BT READYкүйіне ауысады.
b. BT READYхабары пайдан болған кезде “BT PAIRING” режимін көрсету үшін
Soundbar құрылғысының жоғарғы панеліндегі астапқы көз) түймесін
5 секундтан астам басып тұрыңыз.
2. Тізімнен “[AV] Samsung Soundbar Q90Rтаңдаңыз.
Soundbar құрылғысы Bluetooth құрылғысына қосылғанда, алдыңғы дисплейде
[Bluetooth құрылғысы атауы] BT” пайда болады.
3. Soundbar құрылғысынан Bluetooth арқылы байланысқан құрылғыдағы әуендік файлдарды
ойнатыңыз.
Егер құрылғыны қосу сәтсіз аяқталса
Алдында қосылған Soundbar тізімінде (мыс. [AV] Samsung Soundbar Q90R) атауы пайда
болса, оны жойыңыз.
Содан кейін 1 және 2 қадамдарын қайталаңыз.
ЕСКЕРТПЕ
Soundbar құрылғысы Мобильді құрылғы алғашқыда қосылған соң, қайта қосылу үшін BT
READY” режимін пайдаланыңыз.