KAZ - iv
МАЗМҰНЫ
01 Құрамдастарды Тексеру 2
Қашықтан басқару пультін пайдаланбас бұрын батареяларды
(AA батареялары X 2) салу
-------------------------
2
02 Өнімге Шолу 3
Soundbar құрылғысының алдыңғы панелі / жоғарғы панелі ------------------------- 3
Soundbar құрылғысының түп жағындағы панелі ------------------------- 4
03 Soundbar Құрылғысын Қосу 5
Электр қуатын қосу
-------------------------
5
Soundbar құрылғысын сабвуферге және динамиктерге қосу
-------------------------
6
Динамиктің ұсынылған орналасуы ------------------------- 6
Сабвуфер немесе динамиктер мен Soundbar құрылғысының
арасындағы автоматты қосылым
-------------------------
6
Автоматты қосу сәтсіз болса, Сабвуферді немесе динамиктерді
қолмен қосу
-------------------------
7
04 Теледидарға Қосылу 9
1-әдіс. Кабельмен жалғау
-------------------------
9
HDMI кабелімен теледидар қосу
-------------------------
9
Оптикалық кабельмен жалғау
-------------------------
10
2-әдіс. Сымсыз қосу
-------------------------
11
Теледидарды Bluetooth құрылғысы арқылы қосу
-------------------------
11
Wi-Fi арқылы қосылу
-------------------------
13
05 Сыртқы Құрылғыға Жалғау 15
HDMI кабелінің көмегімен қосу (Dolby Atmos қайта кодтау және
ойнату функцияларын атқара алады)
-------------------------
15
HDMI кабелінің көмегімен қосу
-------------------------
16
Оптикалық кабельмен жалғау
-------------------------
17
06 Мобильді Құрылғыны Жалғау 18
Bluetooth арқылы байланыстыру
-------------------------
18
Wi-Fi (сымсыз желі) арқылы қосылу
-------------------------
21