KAZ - 30
Жасырын түймелерді пайдалану (бірнеше функциясы бар түймелер)
Жасырын түйме
Сілтемелік бет
Қашықтан басқару пультінің
түймесі
Функциясы
WOOFER
Теледидардың қашықтан басқару
пультін Қосу/Өшіру (Күту режимі)
29-бет
Солға Auto Power Link ON/OFF 27-бет
Оңға Anynet+ ON/OFF 27-бет
Жоғары ID SET 27-бет
ыбыс деңгейін басқару)
7 жиілікті EQ 28-бет
Баптау (Күту режимі) 28-бет
Әртүрлі дыбыс әсері режимдерінің шығыс техникалық сипаттамалары
Әсер Кіріс
Шығыс
Сабвуфермен және көлемді дыбыс
динамигімен
STANDARD
2.0 арна 2.1 арна
5.1 арна 5.1 арна / 7.1 арна (DTS)
7.1 арна 7.1 арна
7.1.4 арна 7.1.4 арна
SURROUND
2.0 арна 7.1.4 арна
5.1 арна 7.1.4 арна
7.1 арна 7.1.4 арна
7.1.4 арна 7.1.4 арна
GAME PRO
2.0 арна 2.1 арна
5.1 арна 5.1 арна / 7.1 арна (DTS)
7.1 арна 7.1 арна
7.1.4 арна 7.1.4 арна
ADAPTIVE SOUND
2.0 арна 2.1 арна
5.1 арна 5.1 арна / 7.1 арна (DTS)
7.1 арна 7.1 арна
7.1.4 арна 7.1.4 арна
Егер кіріс көзі Dolby Atmos® болса, 7.1.4 арналарының сигналы шығарылады. SOUND MODE
түймесі арқылы басқарылатын және жоғарыдағы тізімде келтірілген дыбыстық әсер
режимдері қолжетімді емес.