Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [119/135]
KAZ - 25
Soundbar құрылғысын басқару үшін дауыстық пәрмендерді
пайдаланыңыз
Soundbar құрылғысымен пайдалануға болатын Amazon Echo қызметінде музыка шектеулі
болады. Amazon Echo қызметі ұсынатын жаңалықтар және ауа райы сияқты басқа
қызметтерді тек Amazon Echo өнімі арқылы қолдануға болады.
Іске қосу + Пәрмен + Динамик атауы
SmartThings қолданбасында өзгертілген Динамик атауын пайдаланыңыз.
(Amazon өнімімен (Amazon Echo) жалғау және пайдаланубөлімін қараңыз)
Әрекет Дауыстық пәрмен
Amazon Alexa тіркелгісіне қосылған
SmartThings тіркелгісіне қосылған
дыбыстық құрылғыны іздеу үшін
Alexa құрылғыларды анықтаңыз
* Қонақ бөлмедеп аталатын Soundbar үшін дауыстық пәрмендерді пайдалану үшін
Әрекет Дауыстық пәрмен
Дыбыс деңгейін 5 мәніне орнату үшін
Alexa, қонақ бөлмесіндегі дыбыс деңгейін
5мәніне орнатыңыз
Дыбыс деңгейін көтеру үшін
Alexa, қонақ бөлмесіндегі дыбыс деңгейін көтеріңіз
Дыбысты сөндіру үшін Alexa, қонақ бөлмесіндегі дыбысты сөндіріңіз
KISS FM деп аталатын радио
станциясын тыңдау үшін
Alexa, қонақ бөлмесінде Kiss FM радио станциясын
ойнатыңыз
Келесі өлеңді тыңдау үшін
Alexa, қонақ бөлмесінде келесі өлеңді ойнатыңыз
Дыбысты тоқтату үшін Alexa, қонақ бөлмесіндегі дыбысты тоқтатыңыз
Дыбысты қосу үшін
Alexa, қонақ бөлмесіндегі дыбысты қосыңыз
Дыбысты өшіру үшін Alexa, қонақ бөлмесіндегі дыбысты өшіріңіз
Кіріс көзін өзгерту үшін
Alexa, қонақжайдағы Bluetooth желісіне ауысшы