Samsung HW-Q90R Руководство по эксплуатации онлайн [123/135]
KAZ - 29
Soundbar дыбыс деңгейін ТД
қашықтан басқару пультімен
реттеу
Егер Samsung теледидарыңыз болса,
Soundbar құрылғысының дыбыс
деңгейін Samsung теледидарымен бірге
жеткізілетін ИҚ қашықтан басқару
пульті арқылы реттеуге болады.
Samsung теледидарындағы теледидар дыбысын
сыртқы динамиктерге орнату үшін, алдымен
теледидар мәзірін пайдаланыңыз, содан кейін
Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейін басқару
үшін, Samsung қашықтан басқару пультін
пайдаланыңыз. Толық мәлімет алу үшін, теледидарға
арналған пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Бұл
функцияға арналған әдепкі режим Samsung
теледидарының қашықтан басқару пульті арқылы
басқарылады. Егер теледидарыңыз Samsung
теледидары болмаса, бұл функцияның параметрлерін
өзгерту үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.
1. Soundbar құрылғысын өшіріңіз.
BYE
2. Бұл функцияны пайдаланғыңыз келмесе,
дисплейде OFF-TV REMOTE” жазуы пайда
болғанша WOOFER түймесін бірнеше рет
5 секунд басып тұрыңыз.
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
5 Sec
OFF-TV REMOTE
3. Soundbar құрылғысын теледидарды қашықтан
басқару пульті арқылы басқарғыңыз келсе,
дисплейде ALL-TV REMOTE” жазуы пайда
болғанша WOOFER түймесін бірнеше рет
5 секунд басып тұрыңыз. Содан кейін сыртқы
динамиктерді таңдау үшін, теледидар мәзірін
пайдаланыңыз.
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
5 Sec
ALL-TV REMOTE
4. Soundbar құрылғысын әдепкі режимге
(Samsung TV пультімен басқару)
қайтарғыңыз келсе, дисплейде
SAMSUNG-TV REMOTE” жазуы пайда
болғанға дейін WOOFER түймесін 5 секунд
басып тұрыңыз.
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
5 Sec
(Әдепкі режим)
SAMSUNG-TV REMOTE
WOOFER түймесін жоғары қарай
басып, 5 секундтай ұстап тұрған
сайын, режим келесі ретпен ауысады:
SAMSUNG-TV REMOTE
(Әдепкі режим) → “OFF-TV REMOTE
ALL-TV REMOTE”.
Қашықтан басқару пультіне
байланысты бұл функция қолжетімді
болмауы мүмкін.
Бұл функцияға қолдау көрсететін
өндірушілер: VIZIO, LG, Sony, Sharp,
PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA,
GRUNDIG, Hisense, RCA